Internasjonal politikk og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Internasjonal politikk og menneskerettigheter

Skriftlig besvarelse av en prøve i internasjonal politikk og menneskerettigheter samt de forskjellige rettsorganene i internasjonal politikk.

Oppgaven går gjennom temaene på en oversiktlig måte og gir deg blant annet informasjon om det internasjonale samfunnet, folkeretten, domstoler, maktbruk og ressurser i verden samt idémakt. På hver side forklares sentrale ord og begreper til teksten.

Lærers kommentar

Veldig bra utført.

Elevens kommentar

Legg til flere eksempler for forbrytelser som går imot folkeretten osv.

Innhold

Kap 8
Særtrekk ved det internasjonale samfunnet
Folkeretten
Krigens folkerett
Verdenspoliti?
Domstoler i det internasjonale samfunnet
Maktbruk i det internasjonale samfunnet
Militære maktressurser
Økonomiske maktressurser
Idémakt
Er det internasjonale samfunnet lovløst?

Utdrag

Kjennetegn ved de aller fleste statsdannelser over hele kloden: det finnes offentlige myndigheter som har rett til å ta beslutninger på vegne av innbyggerne i vedkommende land, og disse beslutningene er bindene for alle. Myndighetene kan om nødvendig, sette makt bak sine vedtak og tvinge de som måtte være uenige, til å respektere dem. Denne evnen til å ta beslutninger og utøve makt over en bestemt befolkning og et bestemt landområde er selve grunnlaget for en statsdannelse... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal politikk og menneskerettigheter

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 12.01.2022
    Skrevet av Elev på Vg3