Prøve i forvaltningsrett | Lars Holm og Trude Fjell | Eksamen Høst 2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 6
 • 1434
 • PDF

Prøve i forvaltningsrett | Lars Holm og Trude Fjell | Eksamen Høst 2010

Besvarelse på "Oppgave 2 - Lars Holm og Trude Fjell" fra Rettslære 2 eksamen december 2010.

Oppgaven omhandler en tvist om en utbygging av et pensjonat mellem Lars Holm og Trude Fjell. Oppgaven besvarer løsningen på konflikten mellom utbyggeren, naboen og kommunen som er saksbehandler.

Lærers kommentar

Veldig mye bra!!
Påstanden du har om selve vedtaket er i samsvar med loven er ikke drøftet, men ellers har du ting på plass! Bra gjennomført!

Innhold

Konstatering
Hvem og hva
Påstander
Grunnlag
Drøfting
Konklusjon

Utdrag

Oppgaven handler om Lars Holm som vil utvide et pensjonat han eier. Naboen Mette er negativ til dette og protesterer til kommunen. Både Mette og saksbehandleren som er Mette sin gode venninne er begge med i friluftsgruppen "Vandreren" som jobber for å bevare naturområder for allmennheten. Lars Holm får ikke tillatelse til utvidinga, klager på vedtaket men får avslag på klagen. I tillegg ønsker den lokale Avisen Østlandsporten innsyn i saken.

For å avgjøre de rettspørsmålene som reiser seg må vi anvende offentleglova av 19 mai 2006 når det gjelder innsyn, og videre forvaltningsloven av 10 februar 1967.

---

Innsynsrett

Hjemmelen for å kunne få innsyn i dette kan være:
• Forvaltningsloven (fvl.) § 18 (reglene om partsoffentlighet)
• Offentlighetslovens regler § 3,4 13

Har Lars Holm innsyn etter reglene om partsoffentlighet (fvl. § 18)?

Etter fvl. § 18 første ledd har en part i utgangspunktet rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Hvem som er part i saken framgår av fvl. § 2 første ledd bokstav e. Ifølge denne bestemmelsen er alle som avgjørelsen direkte retter seg mot part, i tillegg vil de som saken direkte gjelder være parter. I dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i forvaltningsrett | Lars Holm og Trude Fjell | Eksamen Høst 2010

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 22.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  god oppgave, var mye til hjelp