Prøve i familierett | Vergemålsloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 6
 • 2
 • 603
 • PDF

Prøve i familierett | Vergemålsloven

En prøvebesvarelse i rettslære om familierett. Partene er Bendik, foreldrene og arbeidsgiverne i oppgave 2. I oppgave 3: Parter: Britt, foreldrene til Britt, forretningen

Inneholder besvarelsen på to oppgaver som drøfter behandlingen av to ulike saker, begge i forhold til vergemålsloven.

Lærers kommentar

Bra stuktur. Får med alle problemstillingen i oppgaven.
2) Hvor lenge kan "rimelig varsel" være?
3) Noe tynt drøftet på §§ 14 og 15.

Elevens kommentar

Drøfte §§14 og 15 bedre og klarere og forklare hva rimelig varsel kan være.

Innhold

Oppgave 2
Oppgave 3

Utdrag

Oppgave 2
Oppgaven reiser rettsspørsmålet om foreldrenes rett til å si opp Bendiks arbeidsavtale mot hans vilje fordi det går utover skole og karakterer, og om de kan de kan gjøre dette med øyeblikkelig fratreden.

Relevante lover er vergemålsloven § 8, 9, 10 og 17.
En mindreårig er jf. Vergemålsloven § 8 en person under 18 år, og hovedregelen § 9 sier at en mindreårig ikke kan foreta noen rettslige handlinger selv, men mindre noen annet er bestemt. Et av unntakene er jf. Vergemålsloven § 10 (1), der står det at den mindreårige kan inngå i arbeidsavtaler etter fylte 15 år, og siden Bendik ...

---

Oppgave 3
Denne oppgaven handler om at Britt på 16 år kjøper en CD-spiller med konfirmasjonspengene og med penger hun hadde tjent på strøjobber. Foreldrene var uenige i kjøpe og forlanger at kjøpet skal bli omgjort, dette ville ikke forretningen fordi den originale emballasjen til CD-spilleren var ødelagt.
Partene er Britt, foreldrene og forretningen.
Parter: Britt, foreldrene til Britt, forretningen
Relevante lover er vergemålsloven § 8, 9, 12, 14 og 15... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i familierett | Vergemålsloven

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 04.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Herlig ! Veldig god oppgave til tentamen