Prøve om Ekteskapsloven - Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 6
  • 3
  • 922
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Prøve om Ekteskapsloven - Rettslære 1

Svar på prøve om ekteskapsloven og fordeling av formuer i Rettslære 1, Vg2. Oppgaven handler om Kari og Nils Hansen som har skilt seg og med forskjellige påstander fra hver av partene må en foreta en beslutning om hvordan formuene de har skal deles seg i mellom.

Det rettslige grunnlaget er ekteskapsloven (el.) av 1991.

Lærers kommentar

Du svarer på oppgaver på en ryddig og strukturert måte og bruker fagspråk på en god måte. Du finner fram til rettsspørsmålene i teksten og referer til rettskildene på en god måte. Du bruker fakta i oppgaven i drøftingen din.

Tren enda mer på å drøfte vilkårene i rettsreglen utifra fakta i oppgaveteksten og argumentere for og i mot ulike løsninger.

Utdrag

Prøve i rettslære – ekteskapsloven
28-09-12

Tvisten mellom Kari og Nils Hansen stiller spørsmålstegn til fordelingen av verdiene etter oppløst ekteskap. Det rettslige grunnlaget er ekteskapsloven av 1991.

I tvisten finner vi to parter, Kari og Nils. Begge to krever skjevdeling der det er mulig.

Hovedregelen for ektefellenes råderett finner i §31.
Rekkehuset kjøpte Nils og Kari da de var samboere, huset er ervervet av begge to, så det er derfor deres sameie, jf. §31 andre ledd.
Innboet i rekkehuset er på samme måte som huset ervervet av Nils og Kari, og innboet er derfor deres sameie, jf. §31 andre ledd... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve om Ekteskapsloven - Rettslære 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.