Tvist om bilkjøp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 3
  • 863
  • PDF

Tvist om bilkjøp

Besvarelse av prøve i avtalerett, som omhandler bindende avtale ved kjøp av bil.

Besvarer fem oppgaver om samme tvist, hvor det vurderes om kunden har inngått en bindende avtale og om kunden kan gå fra denne.

Innhold

Prøve i avtalerett
Er fullmakten gyldig tilbakekalt?
Er det inngått en bindende avtale?
Er bilen i for dårlig stand?
Blir prisønsket til fullmaktsgiver (intern instruks) tatt hensyn til?
“Hadde allerede skaffet seg en Ford Granada”
Tilleggsoppgave

Utdrag

Prøve i avtalerett
Dette er en tvist mellom Gro Dale og hennes kusine, Karen Mo. Tvisten gjelder om det foreligger en bindende avtale om kjøp av en bil (Ford Granada) til 12 500 kroner og eventuelt om Gro Dale kan gå i fra den inngåtte avtalen.
Gro Dale hevder at hun ikke er bundet av kjøpet av bilen til 12 500 kroner. Gros grunnlag er for det første at hun allerede har skaffet seg en Ford Granada i tillegg til å ha underrettet Karen om dette ved å sørge for at en beskjed ble lagt igjen til henne. Videre mente hun at prisen var for høy og at bilen var i dårlig stand.
Karen på sin side mener at hun hadde fulgt avtalen og kjøpt en bil som de hadde blitt enige om, og forlangte at Gro betalte henne kroner 12 500.
Avtalen er inngått av fullmektig og oppgaven må løses etter (avtl.) kapitttel 2. I dette tilfellet... Kjøp tilgang for å lese mer

Tvist om bilkjøp

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.