Temaoppgave i arverett | Ekteskapsloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 6
  • 3
  • 1406
  • PDF

Temaoppgave i arverett | Ekteskapsloven

Oppgaven er en besvarelse av en prøve i rettslære 1 vinter 2015. Tema for prøven var arverett og fordeling av verdier deretter.

De to oppgavene omhandler en tvist mellom ektefeller, her brukes ekteskapsloven.

Oppgave 1:
• Hvordan skal verdiene fordeles?
• Kunne Trine Lise Dahl testamentert bort noe av formuen til broren sin, i så fall, hvor mye?

Oppgave 2:
• Kan Ansgar Skogen testamentere seilbåten til Ola?
• Hvordan blir verdiene i boet fordelt mellom arvingene?
• Hvordan blir arveoppgjøret dersom Turid hadde kunnskap om et testament?

Elevens kommentar

Første oppgave er ganske godt gjennomført vil jeg si. Andre oppgave er noe mangelfull (spesielt siste del) på grunn av noe dårlig tid.

Utdrag

Denne rettslige tvisten foregår mellom gjenlevende ektefelle Gunn Lhes og særkullsbarnet Tim, samt broren til arvelater. Denne oppgaven reiser to rettsspørsmål, hvor disse vil bli besvart hver for seg i punkt a og b.

For å finne svar på disse spørsmålene vil ekteskapsloven av 1991 § 77 se § 58 og arvelova av 1972 § 1, § 6, § 7 og § 29 bli brukt.
Ekteskapsloven § 77, se § 58 nevner at ektefellenes samlede formuer skal deles likt mellom ektefellene. I denne saken hadde ektefellene et felleseie til en verdi av 5 000 000 kr. Disse verdiene deles da på to, og utgjør et dødsbo på 2 500 000 kr, jf. el. § 77, se § 58.
a) Gjenlevende ektefelle har rett på en fjerdedel av arven, dersom det er livsarvinger etter arvelater. Denne verdien skal likevel tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygda, jf. al. § 6 (1) første punktum. Grunnbeløpet i folketrygda settes her til 90 000 kr.
Videre har livsarvinger, som næreste slektsarvinger rett på arv. Disse arver likt, jf. al. § 1.
Livsarvinger er del av arveklasse 1, og dersom det finnes arvinger i første arveklasse, går det ingen arv videre til arvinger i andre arveklasser.
I denne saken har gjenlevende ektefelle og livsarvingen etter arvelater rett på arv. Mor... Kjøp tilgang for å lese mer

Temaoppgave i arverett | Ekteskapsloven

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.