Prøve i Antikken | Kortsvar og langsvar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • 5
  • 5
  • 2180
  • PDF

Prøve i Antikken | Kortsvar og langsvar

Her finner du en oppgave som handler om Antikken og som inneholder både svar og spørsmål.

Oppgaven tar blant annet for seg perserkrigene, Aleksander den stor og Julius Cæsar.

I tillegg sammenlignes det romerske, athenske og spartanske samfunnet, og spørsmålet ”hva var årsakene til at Romerriket gikk under” blir besvart.

Lærers kommentar

Meget bra, men ikke perfekt.

Innhold

Kortsvar:
- Kulturarv fra antikken
- Hva er en polis?
- Perserkrigene
- Hellenismen og Aleksander den store
- Patron-klient-systemet
- Julius Cæsar
Langsvar:
- Sammenligning av det romerske, athenske og spartanske samfunnet i antikken.
- Årsaker til at romerriket gikk under

Utdrag

7. Sammenlikn Sparta, Athen, Roma/Romerriket.
a. Svært ulike stater som fantes på samme tid. Alle var opptatt av å ha en militær overmakt, et fungerende styre, og stabile sosiale forhold. Noen fikk det delvis til, andre ikke. Det som hjalp alle godt på vei var overgangen fra bronse til jern. Da var det ikke bare adelen som hadde råd til våpen, og bøndene krevde flere rettigheter. I tillegg fikk man bedre redskaper slik at man kunne dyrke jorda mer effektivt, og få flere avlinger per jord. Bøndene deltok også i det militære, som førte til et styrket militærvesen. Dette er årsaker som førte til økonomisk vekst hos alle statene.

b. Folk bosatte seg i Hellas/poliser fra 800-500 f.kr, og det vokste frem folkerike stater med økonomisk vekst. Gjennom en reform i år 508 f.kr ble det demokrati i Athen, og etter hvert fikk flere og flere være med å delta. Likevel, man måtte være borger i Athen for å kunne stemme/delta i politiske sammenhenger. Borger: minst 18 år, jordeier, Athenske foreldre. I tillegg måtte man ha gjennomført to års militærtjeneste, altså være en kriger. I likhet med Roma endret disse reglene seg etter hvert, noe som resulterte i en potensielt større hær.

i. Mannsidealet var jordeier, kriger, aktiv i idrett, og politisk aktiv. Dersom man ikke engasjerte seg politisk sett på denne tiden ble man kjent som en «idiot», en som ikke brydde seg om andre ting enn seg selv... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i Antikken | Kortsvar og langsvar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.