Produktkalkyle og selvkostkalkyle i økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 10
  • PDF

Eksamensoppgave: Produktkalkyle og selvkostkalkyle i økonomistyring

Oppgaven består av en produktkalkyle og selvkostkalkyle i økonomistyring. I tillegg inneholder besvarelsen et resultatregnskap.

Besvarelsen svarer på en oppgave fra eksamen våren 2012:

Oppgave 3 ‒ Produktkalkyle
Daglig leder ber deg sette opp en kalkyle for en ny type fingeravtrykkslås. Inntakskost er kr 2 500 per lås.
a) Ta utgangspunkt i resultatregnskapet for 2011 (vedlegg 1), og beregn salgspris med mva. for fingeravtrykkslåsen. Begrunn valg av metode.

Lærers kommentar

Alle utregninger er riktige.

Elevens kommentar

Løsningsforslag laget selv, ingen karakter, men regnet ut 100% riktig, bekreftet.

Innhold

- Selvkostkalkyle løsningsforslag/m og u utregninger
- Avansekalkyle løsningsforlag/m og u utregninger
- Selve oppgaven

Produktkalkyle og selvkostkalkyle i økonomistyring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.