Produktkalkyle og resultatbudsjett til økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 5
  • 4
  • 246
  • PDF

Produktkalkyle og resultatbudsjett til økonomistyring

Oppgave i økonomistyring med to produktkalkyler, både selvkostkalkyle og produktkalkyle med avanse. Den ene produktkalkylen er noe mer avansert enn den andre.

I tillegg inneholder oppgaven et resultatbudsjett.

Utdrag

a) Innkjøpspris=20kr, Indirekte kostnader=12kr =32 kr er selvkosten
b) Salgspris uten mva er 38,40 kr i og med at fortjenesten er på 20%=6,4kr
32kr+6,4kr=38,40kr utgjør salgsprisen uten mva
c) Merverdiavgiften er oppgitt på 15% som tilsier 5,76kr.

---

2.

A) Driftsinntekter
- Varekostnad
- Indirekte kostnader
= Driftresultat/Fortjeneste

---

3.
a)
Vi tar utgangspunkt i varekostnaden 453 000 og deretter finner modellen selv ut bruttofortjenesten for oss. Den var 71,85 % og når daværende varekostnad utgjorde 28,2 prosent ble dette ca 100. Når bruttofortjenesten gikk ned -5% så ble dette 66,85 og dermed måtte endringen i varekostnaden bli 100%-66,85%=33,15% som på denne tiden da utgjorde... Kjøp tilgang for å lese mer

Produktkalkyle og resultatbudsjett til økonomistyring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.