Produktkalkyle til økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • Ingen karakter gitt
  • Excel2007

Eksamensoppgave: Produktkalkyle til økonomistyring

Løsningsforslag til produktkalkyle i faget økonomistyring. Løsningsforslaget baserer seg på en oppgave gitt til eksamen høsten 2012 og inneholder selvkostkalkyle for å finne utsalgspris og svar på to teoretiske spørsmål.

Oppgaveformulering:
Oppgave 3 Produktkalkyle

Sonja ønsker å kalkulere prisen på en ny ring hun har designet. Til en ring går det i gjennomsnitt med gull og ulike metaller for kr 220 ekskl. mva. Sonja bruker i gjennomsnitt 2 timer på å lage ringen. Du kan benytte en timelønn på kr 250. I tillegg kommer sosiale kostnader på 40 %. Tillegget for indirekte kostnader utgjør 85 %. Bedriften ønsker 30 % fortjeneste.

a) Utarbeid en selvkostkalkyle, og finn utsalgspris inkl. mva.

Det viser seg at salget går tregt. GullArt ANS har nå liggende 10 ringer på lager. Kunden Gullfunn AS tilbyr seg å kjøpe lageret for kr 800 ekskl. mva. per ring.

b) Vurder om bedriften bør si ja til tilbudet.

c) Hvilken utsalgspris er den laveste GullArt ANS bør selge til for at tilbudet fra Gullfunn AS skal være lønnsomt?

Utdrag

Her må vi bruke bidragsmetoden og sammenlikne salgspris med de direkte (variable) kostnadene. Selger butikken ringen for kr 800,- og har direkte kostnader på kr 920,-, så gir det et negativt dekningsbidrag pr ring på kr 120,- (kr 800 - kr 920)... Kjøp tilgang for å lese mer

Produktkalkyle til økonomistyring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.