Produksjon og arbeid - nord/sør problematikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Produksjon og arbeid - nord/sør problematikk

Oppgave i sosiologi og sosialantropologi om produksjon og arbeid. Oppgaven drøfter nord/sør-problematikken og drar blant annet inn avhengighetsteorien og moderniseringsteorien.

Lærers kommentar

Du får med det mest sentrale og viser egne betraktninger rundt fattigdomsproblematikken

Utdrag

Produksjon og arbeid
Nord-Sør problemet er et generelt begrep som betegner ulike problemer knyttet til økonomisk og sosial utvikling av utviklingslandene, særlig problemene med handel og bistand. Enkelt sakt er nord de rike industrilandene, mens sør er de fattigere utviklingsland.

Moderniseringsteorien hevder at økonomisk utvikling i i-landene drar med seg utvikling også i de fattige landene. Alle land går gjennom forskjellige faser i en utvikling, de bruker bare ikke samme tid på det. Teoriens mål er å få utviklingsland opp på industrilandenes utviklingsnivå. Sentralt i moderniseringsteorien er da at dersom en utvikler ett land, så vil andre følge etter. Økonomisk fremgang vil også medføre politisk og kulturell fremgang.

Avhengighetsteorien hevder ata utviklingen i i-landene går på bekostning av de fattige landene... Kjøp tilgang for å lese mer

Produksjon og arbeid - nord/sør problematikk

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 18.04.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    flott , dette var nyttig