Prissettingsmetoder | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 6
  • 5
  • 2531
  • PDF

Prissettingsmetoder | Sammendrag

Denne oppgaven i Markedsføring og ledelse 1 tar for seg temaet "Prissettingsmetoder". Oppgaven ser nærmere på kostnadsbasert, markedsbasert/etterspørselsbasert, konkurransebasert og dynamisk prissetting. Den redegjør også for de tre grunnleggende prisstrategiene «skumme fløten», inntrengingsstrategi og nøytral prissetting. I tillegg forklares det her hva som menes med psykologisk prissetting.

Innhold

1. Redegjør for kostnadsbasert, markedsbasert/etterspørselsbasert, konkurransebasert og dynamisk prissetting.

2. Forklar hvordan og hvorfor prisen på et produkt vil kunne variere i de ulike fasene i produktets livssyklus. Kom med relevante eksempler.

3. Redegjør for de tre grunnleggende prisstrategiene «skumme fløten», inntrengingsstrategi og nøytral prissetting som en bedrift kan velge mellom. Kom med relevante eksempler.

4. Hva menes med psykologisk prissetting? Kom med relevante eksempler.

5. Gjør rede for ulike typer med prisdifferensiering

Utdrag

Prissettingsmetoder

Når vi går inn i en butikk, vil vi se priser på produkter overalt. Prisen er en verdimåler. Noen ganger er vi enig i prisen som er satt, og syntes den matcher produktet. Andre ganger kan vi si at vi ikke syntes produktet er verdt prisen. Det er veldig interessant å se hva som får folk til å kjøpe ulike produkter, og hvem som kjøper hva.

1. Redegjør for kostnadsbasert, markedsbasert/etterspørselsbasert, konkurransebasert og dynamisk prissetting. Kom med relevante eksempler.
Vi har fire forskjellige prissettingsmetoder. Disse brukes for å tjene mest mulig penger, altså høyest fortjeneste. Kostnadsbasert prissetting er en av metodene, og denne metoden brukes for å få en oversikt over utgifter, for å så regne på inntekter. Dette gjøres for å finne ut hvor lavt eller høyt produktet kan prises for å ikke gå i underskudd, og heller ikke overprise produktet slik at ingen vil kjøpe det. Metoden kan vi dele opp i to priskalkyler. Den ene kalles selvkostkalkyle.

En forutsetning for å kunne bruke denne type prissetting, er at man kjenner til alle produkters kostnader. Om jeg jobber i en møbelvirksomhet, og skal finne ut hvor lavt jeg kan prissette møblene jeg snekrer uten å gå i underskudd, er dette en fin metode. Jeg må regne meg fram til indirekte utgifter, som er strøm, husleie, telefonutgifter og markedsføringskostnader. Her må jeg finne en omtrent-pris per møbel. Jeg må også finne ut hvor mye materiale jeg har brukt, og her må jeg også tenke på toll- og fraktkostnader på produktene. I tillegg får jeg timebetaling, og dette må også legges til ved dirkete kostnader... Kjøp tilgang for å lese mer

Prissettingsmetoder | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.