Prisdiskriminering | Vekst | Rentenivå | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 6
 • 4
 • 1596
 • PDF

Eksamensoppgave: Prisdiskriminering | Vekst | Rentenivå | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 Høst 2015

Dette er Studienetts egen besvarelse på eksamen i Samfunnsøkonomi 2 høsten 2015. Det er en god idé å ta en titt på denne oppgaven når du skal i gang med dine eksamensforberedelser.

I besvarelsen tar vi for oss alle de tre oppgavene som ble gitt til eksamen:

1) I oppgave 1 redegjør vi for begrepet prisdiskriminering, samt de tre gradene for prisdiskriminering.
2) Følgende ser vi på ulike årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land.
3) Til sist gjør vi greie for hvordan en nedsetting av styringsrenten vil påvirke inflasjonen, arbeidsledigheten og utenriksøkonomien i Norge.

Innhold

Oppgave 1: Prisdiskriminering er ifølge Store norske leksikon prispolitikk som går ut på å holde ulike priser overfor forskjellige grupper av kjøpere. Beskriv ulike former for prisdiskriminering.

Oppgave 2: Den økonomiske veksten kan være svært ulik i ulike deler av verden, se grafene under (Holberggrafene, februar 2015). Gjør rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land.

Oppgave 3 I Norge og flere andre land har rentenivået vært lavt i flere år. Ifølge vedlegget "Norges Bank setter ned styringsrenta" er det forventet at renten i Norge vil være lav også i tiden framover. Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og gjør rede for hvordan et fortsatt lavt rentenivå kan virke inn på inflasjonen, arbeidsledigheten og utenriksøkonomien i Norge.

Utdrag

Prisdiskriminering vil si at et produkt selges til ulik pris til ulike forbrukergrupper. Prisen bestemmes etter betalingsviljen til de ulike forbrukergruppene. Prisen bestemmes altså primært etter ulik etterspørsel hos ulike forbrukere, og ikke utelukkende av produksjonskostnadene.

Det finnes tre former eller grader for prisdiskriminering. Første grad av prisdiskriminering er personlig prisdiskriminering (også kalt fullkommen prisdiskriminering). Kort fortalt innebærer det én pris til hver forbruker. Produsenten kartlegger hver forbrukers maksimale betalingsvilje (kalt reservasjonsprisen) og...
---
Økonomisk vekst kan defineres som en langsiktig vekst i bruttonasjonalprodukt (summen av det som produseres i et år i et land). Fra den ene grafen i oppgaveteksten, ser vi at Sverige, Norge, Danmark, Finland, samt EU-landene har hatt en negativ (synkende) økonomisk vekst i 2014, mens USA har hatt en positiv økonomisk vekst. Samtidig har Kinas BNP-vekst sunket de siste årene. Hva er mulige årsaker til forskjellene i økonomisk vekst mellom disse landene?

For det første avhenger økonomisk vekst av et lands produksjonsfaktorer. Det vil si de ressursene som brukes for å produsere varer og tjenester. Produksjonsfaktorer består av arbeidskraft og realkapital. Arbeidskraft er den menneskelige innsatsen i produksjonen, både fysisk og intellektuelt. Dette kalles også humankapital. Humankapital er befolkningens kunnskap og ferdigheter. Humankapitalen til et land er avhengig av en...
---
Innledning

Ifølge vedlegget, ”Norges Bank setter ned styringsrenta”, er det forventet at renten i Norge vil være lav i tiden framover. Hvordan vil dette påvirke inflasjonen, arbeidsledigheten og utenriksøkonomien i Norge? Først vil jeg redegjøre kort for dagens økonomiske situasjon. Deretter vil jeg gjøre greie for hvordan rentenivået påvirker inflasjonen, arbeidsledigheten og utenriksøkonomien.

Dagens økonomiske situasjon

Det kraftige oljeprisfallet får ringvirkninger for norsk økonomi på flere måter. SSB spår en svært lav vekst i 2015 (på én prosent) og en økning i arbeidsledigheten (til fire prosent). Videre spår de at lavere oljepris fører til reduserte oljeinvesteringer i 2016 og 2017. Dette kan føre til redusert sysselsetting, økt... Kjøp tilgang for å lese mer

Prisdiskriminering | Vekst | Rentenivå | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 Høst 2015

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 31.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mata, svinegod info rett der bwoii
 • 18.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin veileding

Brukere som har lastet ned Prisdiskriminering | Vekst | Rentenivå | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 Høst 2015, har også lastet ned