Prisdifferensiering og produktvalg | Oppgavesett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • 5
  • 4
  • 507
  • PDF

Prisdifferensiering og produktvalg | Oppgavesett

Dette er en prøvebesvarelse vedrørende prisdifferensiering og produktvalg. Besvarelsen tar for seg to oppgaver. I oppgave 1 svares det på et spørsmål om prisdifferensiering. Oppgave 2 inkluderer flere deloppgaver omhandlende bedriften Amatør, og hovedfokuset er her produktvalg. Besvarelsen inkluderer utfyllende diagrammer og tabeller.

Utdrag

Det største overskuddet finner man i vinningsoptimum, det er hvor DEI grafen krysser DEK grafen. Det er størst overskudd i vinningsoptimum fordi før DEI=DEK, er DEI grafen større enn DEK grafen og bedriften vil da få et større overskudd. Etter dette punktet er merkostnaden større enn merinntekten ved å selge en enhet, og overskuddet vil derfor reduseres. Når det likevel er 2 markeder, blir det største overskuddet annerledes.

...

Oppgave 2
a) Det samlede dekningsbidraget for 1.kvartal ble på kr 2 952 000 kr (900 000 + 552 000+ 1500000). Dekningsbidraget viser hvor mye av salgsinntekten som går til de faste kostnadene og eventuelt overskudd(Salgsinntekt-VTK).
b) Gitt at bedriften har ledig produksjonskapasitet og at markedet synes å kunne ta imot ubegrenset antall av trimskoene burde bedriften satse på alle trimsko typene... Kjøp tilgang for å lese mer

Prisdifferensiering og produktvalg | Oppgavesett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.