Prestasjonsevne i fotball

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Treningslære 1
  • 5
  • 6
  • 2030
  • PDF

Prestasjonsevne i fotball

Her har du en tentamensbesvarelse i Treningslære 1, omhandlende prestasjonsevne i fotball. Oppgaven starter med å redegjøre for hvilke faktorer som påvirker prestasjonsevnen, med fokus på de fysiske egenskapene. Det gjøres greie for både egenskaper som hurtighet og styrke. Følgene legges det frem en øktplan, der hensikten er å øke den eksplosive styrken og oppnå bedre stabilitet og mobilitet. Avsluttende ses det på kosthold som en faktor med innvirkning på prestasjonsevnen i fotball.

Innhold

Oppgave a.
Oppgave b.
Oppgave c.
Oppgave d.

Utdrag

Oppgave a.
Det er jo selvfølgelig mange faktorer som har noe å si når det kommer til prestasjonsevne osv. Det kan være psykiske, koordinatene, taktiske, sosiale egenskaper og tekniske ferdigheter. Men dersom vi skal se på hvilke fysiske egenskaper det er naturlig og legge vekt på i treningsarbeidet med en gruppe med forholdsvis dårlig trente utøvere, vil jeg i denne oppgaven ta for meg utholdenhet, hurtighet, spenst, styrke og bevegelighet. Jeg har valgt meg idretten fotball, som er min egen.

Som fotballspiller trenger man både aerob og anaerob utholdenhet, men det er likevel en forskjell. Som fotballspiller er den anaerobe utholdenheten den viktigste av disse to. Man trenger likevel aerob utholdenhet da en fotballkamp varer i 90 minutter. Under en fotballkamp blir man som oftest sliten og da er det bra å ha god aerob utholdenhet. Den anaerobe delen er viktig da det hele tiden er rykk og napp. Man skal hele tiden løpe forskjellige drag og oftest så hurtig som mulig og det er hele tiden retningsforandringer og deretter en akselerasjon.

Hurtighet kan deles inn i reaksjonsevne, akselerasjon, maksimal hurtighet og utholdende hurtighet. Alle disse punktene spiller en viktig rolle for fotballen. Når det gjelder reaksjonsevne må man nemlig kunne reagere raskt på blant annet spillets utvikling, og hvis f.eks. motstanderens spiss eller en annen spiller løper i bakrom eller på et annet løp, må spillerne reagere og følge. Akselerasjon er ekstremt viktig innen fotball, da man hurtigst mulig vil komme seg opp i toppfart. Det å ha god akselerasjon kan være ekstremt viktig og kan være forskjellen på om man vinner ballen man springer til eller ikke.

Når det kommer til spenst kan det diskuteres om man trenger både vertikal og horisontal. Men den desidert viktigste av disse to er den vertikale spensten. Som fotballspiller skal man ofte opp i hodedueller og da er det gunstig med god spenst. Hos keepere er det nødvendig med begge. Som keeper må du kunne være god å kaste deg langt til siden for å redde ballen... Kjøp tilgang for å lese mer

Prestasjonsevne i fotball

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.