Presentasjon om caserapport om Kaffebrenneriet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 30
  • 535
  • PowerPoint2007

Presentasjon om caserapport om Kaffebrenneriet

PowerPoint-presentasjon til muntlig eksamen i markedsføring og ledelse våren 2014. Presentasjonen fungerer som en oppsummering av en caserapport og tar utgangspunkt i et manuskript.

Problemstilling:
Hvordan kan produktene til Kaffebrenneriet distribueres, hvem er en aktuell sluttforbruker og hvorfor

Manuskriptet til presentasjonen finnes her.

Innhold

Presentere problemstilling og kompetansemål
Distribusjon
Distribusjonskanal
Kjedesamarbeid
Segmentering
Målgruppe
Kildeliste

Utdrag

- Bedre kontakt
- Økt kontroll på distribusjonsaktiviteter
- Transport
- Salg og lagring
- Økt inntekt per enhet

---

Direkte distribusjon

Vanlig når
Personlig kontakt med kunde
Få og store kunder
Må omsette raskt
Ekstremt dyre produkter

---

Hva tilbyr kaffebrenneriet?

Kaffebrenneriet
Fokus på kaffe
Dypt sortiment av kaffe
Bredt sortiment... Kjøp tilgang for å lese mer

Presentasjon om caserapport om Kaffebrenneriet

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.03.2016
    okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk