Politiske og demokratiske utfordringer i Europa | Sammenhengende tekst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Politiske og demokratiske utfordringer i Europa | Sammenhengende tekst

Denne sammenhengende tekst handler om politiske og demokratiske utfordringer i Europa, og svarer på denne oppgaven:

Skriv en sammenhengende tekst der du diskuterer på hvilken måter menneskerettighetene og demokratiet er under press eller truet i dagens Europa. Bruk eksempler.

Utdrag

Ordet demokrati betyr folkestyre, noe som vil si at myndigheten i et demokratisk samfunn springer ut fra folket. Før i tiden var det vanlig at det var keiser eller kongen som styrte, eneveldet, denne myndigheten hadde de som regel fått i arv. I 1789 førte den franske revolusjonen til et brudd på eneveldet. Folkesuverenitet kom på banen. Det er bare folket som har rett til å bestemme hvem og hvordan det skal styres. I løpet av de siste 200 årene har flere og flere land gått over til denne måten å tenke på.

Om vi ser helt tilbake til antikkens Hellas, ser man at demokratiet har røtter helt tilbake til den tid. Det var her styreformen som vi kaller direkte demokrati utviklet. Direkte demokrati er da en styreform der viktige avgjørelser tas av velgerne selv i folkeavstemninger. I antikkens Hellas var det ikke alle som kunne være med å bestemme, det var bare frie menn. Kvinner og slaver fikk ikke være med å bestemme og de utgjorde en stor del av befolkningen. Denne formen for demokrati kan funke i et lite samfunn, men i et mer moderne og større samfunn kan dette bli vanskelig. I det moderne samfunn der folketallet og avstandene er større er det mer vanlig med indirekte demokrati. Indirekte demokrati er en styreform der velgerne velger representanter og gir dem myndighet til å styre. Som sagt så er det mest vanlig at velgerne velger ut hvem som skal styre, og gir dem makten på vegne av fellesskapet. Velgerne trenger ikke selv ta stilling til enkeltsaker, men overlater dette til de folkevalgte, de folkevalgte har rett til å ta beslutninger fordi de følger spilleregler om hvordan beslutninger skal tas. De folkevalgte for da legitimitet, altså de har en anerkjent rett til å ta beslutninger på vegne av samfunnet. Demokratiet innebærer flertallsstyre, men selv om det er slik, har de også respekt for mindretallet og menneskerettighetene. Alle er likestilte selv om de tilhører mindretallet eller flertallet. Demokratiet forutsetter at sivile, økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle rettigheter blir oppfylt.

De fleste statene kaller seg demokratiske, men det betyr ikke at alle statene følger dette i praksis. Ett ikke demokratisk samfunn er enten autoritære eller totalitære. Totalitære stater krever fullstendig underkastelse, også i privatlivet for å forhindre... Kjøp tilgang for å lese mer

Politiske og demokratiske utfordringer i Europa | Sammenhengende tekst

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.