Politikk - parlamentarisme, flerpartisystem og valget 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Politikk - parlamentarisme, flerpartisystem og valget 2013

Oppgave om Stortingsvalget 2013. Oppgaven går igjennom noen generelle forhold ved det norske parlamentariske systemet og drøfter deretter mulige og sannsynlige regjeringsalternativer etter valget i 2013.

Oppgaveformulering:
1. Gjer kort greie for kva parlamentarimse, mistillitsforslag og kabinettspørsmål er. Svar også kort på kva du ser som fordelar og ulemer ved eit fleirpartisystem.
2. Skriv ein fagartikkel der du drøftar moglege og sannsynlege regjeringsalternativ etter valet i 2013. Vurder også kva betydning dette valresultatet kan få for maktfordelinga mellom stortinget og regjeringa.

Utdrag

Oppgave 1
Parlamentarisme
Parlamentarismen i Norge har vært til stede siden 1890-årene, men kom i grunnloven først i 2007. Parlamentarisme bygger på maktfordelingsprinsippet til Montesquieu som går ut på at makten i et land skal deles i tre. En lovgivende myndighet (Stortinget), en utøvende myndighet (regjeringa) og en dømmende myndighet (domstolene). Parlamentarisme er en måte for å forhindre at noen misbruker makten sin ved de tre instansene kontrollerer hverandre.
Mistillitsforslag
Mistillitsforslag er en måte å felle regjeringen på hvis den har mistet tilliten fra stortinget. Stortingets mandater representerer folket, og hvis flertallet i stortinget stemmer for et mistillitsforslag må regjeringa gå av. Dette er en av måtene stortinget kan kontrollere regjeringa på... Kjøp tilgang for å lese mer

Politikk - parlamentarisme, flerpartisystem og valget 2013

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 08.12.2013
    Fin forklart oppgave, men mangler litt sideinfo
  • 14.01.2014
    Veldig bra skrevet! :)

Brukere som har lastet ned Politikk - parlamentarisme, flerpartisystem og valget 2013, har også lastet ned