politikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2548
 • PDF

politikk

Oppgaven tar for seg følgende problemer:
1.Gjøre greie for hvordan du selv kan være med på å påvirke det politiske systemet og diskutere hva som kan true demokrati.
2.Diskutere sammenhenger mellom styreform, rettstat og menneskerettigheter
3.Gjøre greie for styreformene og de viktigste styringsorganene i Norge og drøfte flertallsdemokratiet i forhold til urfolk og minoriteter
4.IDENTIFISERE GRUNNLEGGENDE FORSKJELLER MELLOM DE POLITISKE PARTIENE I NORGE OG ARGUMENTERE FOR ULIKE POLITISKE STÅSTEDER
5.Gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk
6.Forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står ovenfor

politikk

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  det er en fin stil. Det hjelper mg så mye
 • 27.05.2010
  stilen er skrevet bra og gir svar på veldig mye som er aktuellt i politkken
 • 23.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  meget bra skrevet som går direkte på det stoffet jeg trenger
 • 04.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Meget godt skrevet, ryddig og fint. Anbefales