Pluss Event AS: Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Pluss Event AS: Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2

Oppgaven besvarer sentralgitt skriftlig eksamen i Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2, vår 2012.

Har ikke oppgavearket, men oppgavene kan finnes på nett.

Eksamen i EB2 – 06.06.12: Pluss Event AS

Dalefags lærebok; Innovasjon og Internasjonalisering.

Lærers kommentar

Vurdert av sensor, fikk ingen kommentar, kun karakter. Var en av to stk som fikk karakter 5 i gruppen som kom opp i eksamen.

Elevens kommentar

Vanskelig å si, da den er vurdert av sensor som ikke gir kommentar.

Innhold

Oppgave 1:
Vurder hvilke typer / former for innovasjon denne satsningen vil være for Pluss Event
Oppgave 2:
Diskuter hvordan denne innovasjonsprosessen kan foregå i Pluss Event
Oppgave 3:
Vurder og videreutvikle markedsstrategien overfor bedriftsmarkedet med vekt på produktet, påvirkningen og personalet
Oppgave 4:
Gjennomfør en organisasjonsutvikling av Pluss Event

Utdrag

"1)
Den vanlige oppfattelsen av innovasjon er at det er helt nytt produkt som kommer på markedet, og gjerne noe høyteknologisk og avansert. Men innovasjon kan være så mye mer.

Innovasjon handler ikke bare om nyskapning, men også om fornying eller forbedring av allerede eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Innovasjon knyttes ofte opp til nyskapning for lønnsomhet.

For å se på hvilke typer innovasjon dette er for Pluss Event, kan man klarne opp i hvilke typer man har. Vi skiller mellom radikale og gradvise innovasjoner, og produkt- eller prosessinnovasjon:"... Kjøp tilgang for å lese mer

Pluss Event AS: Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 21.05.2014
  God besvarelse, godt innhold. Litt for tettpakket med skrift
 • 23.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusen takk! Hjalp veldig på forberedelse til eksamen.
 • 02.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var veldig bra, bra jobebt!! takk
 • 11.04.2016
  En fin eksamen som hjalp masse