Platon, Gandhi og Simone | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 4
  • 859
  • PDF

Platon, Gandhi og Simone | Sammendrag

Dette sammendraget beskriver kort de tre filosofene: Platon, Mahatma Gandhi og Simone de Beauvoir. Her kan lære mer om de enkelte filosofene. I tillegg kan du lese en sammenligning av de tre store filosofene, bl.a. med hensyn på filosofiene og meningene deres. Et relevant tema som beskrives er "kvinnesynet", som blir trukket med inn i sammenligningen.

Innhold

Platon
Mahatma Gandhi
Simone de Beauvoir
Sammenligning
KILDER

Utdrag

Filosofi er knyttet til kritiske spørsmål, med mange ulike svar. I denne oppgaven skal jeg ta for meg tre filosofer og deres hovedtanker, i tillegg til å sammenlikne deres syn på kjønn og kjønnsroller. Platon, Mahatma Gandhi og Simone de Beauvoir er filosofene vi skal bli bedre kjent med. De har alle forskjellige bakgrunner og har kommet med mange interessante synspunkter.

Platon
Den greske filosofen og matematikeren Platon (427-347 f.Kr) kom fra Athen. Han var elev av den nok så berømte filosofen Sokrates og filosofien hans har betydd mye for den vestlige verden. Det er vanskelig å si noe om Platons oppvekst ...

---

Simone de Beauvoir
Den kvinnelige franske filosofen, Simone de Beavoir kom fra en borgerlig familie. Beauvoir ønsket å tre ut av det normale samfunnets normer, med ett ønske om å bli forfatter og ...

---

Sammenligning

I de neste avsnittene skal vi se på hvordan synet på kjønn og kjønnsroller var hos de tre filosofene. ”Kjønnsroller er normer og forventninger som stilles til mennesker knyttet til hvilket kjønn de har”. Kvinnesynet har alltid vært myr omdiskutert og helt fra Platons tid har... Kjøp tilgang for å lese mer

Platon, Gandhi og Simone | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.