Planters tilpasning | Tundravier og kokospalmen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 6
  • 4
  • 1194
  • PDF

Planters tilpasning | Tundravier og kokospalmen

Denne oppgaven redegjør for planters tilpasning til miljøet rundt. Nærmere bestemt ses det her på hvordan plantene tundravier, salix arctica, og kokospalmen, cocos nucifera, tilpasser seg sitt voksested. Oppgaven besvarer problemstillingen:

"Hvilke type tilpasninger har begge disse plantene gjort som passer så godt overens med hvert av deres levesteder?"

Utdrag

Cocos nucifera og Salix arctica- Tilpasninger

Ved å observere forskjellige planter og deres omgivelser vil vi lett kunne se en sammenheng mellom plantens leveområde og egenskaper, og ikke minst utseende! Gjennom årevis med evolusjon har forskjellige planter i hvert av verdens hjørner tilpasset seg sitt voksested. Det kan vi se et godt eksempel på dersom vi studerer den tofrøbladede planten tundravier, salix arctica, som har sitt hjem i denne nordlige polarsirkelen, og den enfrøbladede kokospalmen, cocos nucifera, som vokser ved kysten i tropiske strøk. Men hvordan har det seg slik at tundravier kan holde seg i livet til ned mot -56 grader, mens kokospalmen trives best i langt varmere temperaturer? Hvilke type tilpasninger har begge disse plantene gjort som passer så godt overens med hvert av deres levesteder?

Tilpasning til abiotiske faktorer
Tundravier er en krypende, liten busk med små ovalformede blader og sylinderformede blomster med rødskjær. Busken gror nesten som et teppe og holder seg svært nære bakken. På steder med mange store trær, som for eksempel i regnskogen, kan man si at dette vil være en ugunstig egenskap fordi lite lys i bunnsjiktet vil være problematisk. Men grunnet kalde og kjølige værforhold vokser det ingen store trær i arktiske strøk; det er svært lavtliggende og flatt. Dermed vil ikke dette være noe problem for tundravier... Kjøp tilgang for å lese mer

Planters tilpasning | Tundravier og kokospalmen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.