Plancks konstant | RApport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • Godkjent
  • 2
  • 363
  • PDF

Plancks konstant | RApport

Rapport for en øvelse i fysikk med hensikt å komme fram til Plancks konstant. Dette gjøres ved at vi vet bølgelengden til forskjellige typer lys for så å måle spenningen ved 1 ampere. Vi regner deretter ut frekvensen for så å finne Plancks konstant.

Innhold

Utstyr
Hensikt
Fremgangsmetode
Resultater
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Fremgangsmetode:
1. Åpne filen «koblingskjema» som inneholder et bilde, dra dette bildet til skrivebordet eller pakk ut den «zippete» filen og lagre så bildet på skrivebordet, nå kan det åpnes. Se film for hvordan det gjøres her.

2. Sett opp utstyret slik som koblingsskjemaet viser, se vekk fra målene som er satt på voltmeter og amperemeteret, resten av målene stemmer.

3. Strømmen skal være på 1 Amper for hvert av lysene, spenningen må nok endres for noen av lysene. Husk å ha med motstanden som vist i koblingsskjema og motstand som hører til LED-diodeplaten.

4. Noter spenningen for hver av LED-lysene og noter resultatene i tabellen.

5. Regn ut Plancks konstant... Kjøp tilgang for å lese mer

Plancks konstant | RApport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.