Plan for praksis i sykepleie med læringsutbytter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 2. år
 • Annet
 • Godkjent
 • 3
 • 587
 • PDF

Plan for praksis i sykepleie med læringsutbytter

Mal for plan for praksis i sykepleie. Dette gjelder for sykehjem i andre semester i seks uker praksis. Denne inneholder læringsutbytte som studenten må jobbe med i praksis.

Innhold

Bli kjent på praksisstedet
Handle i samsvar samsvar med yrkesetiske retningslinjer
Overholde hygieniske prinsipper
Beherske grunnleggende kommunikasjons- og samhandlingsferdighet
Samarbeide med personalet på post-/avdelingsplan
Ta ansvar for egen læring og studiesituasjon
Ivareta pasientens åndelige og sosiale behov
Ivareta pasientens behov for ernæring
Ivareta pasientens behov for balanse mellom aktivitet og hvile
Ivareta pasientens behov for personlig hygiene
Ivareta pasientens behov for sirkulasjon
Ivareta pasientens behov for respirasjon
Ta medansvar for sykepleiedokumentasjonen til sin pasient

Utdrag

Bli kjent på praksisstedet ved å sette seg inn i organisering og rutiner. Gjøre seg kjent med personalet og primærpasient. Tilpasse plan for praksis etter egen praksisplass og de pasientutfordringene du møter der... Kjøp tilgang for å lese mer

Plan for praksis i sykepleie med læringsutbytter

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 01.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne vært mer utfyllende, men viktige punkter.
 • 06.01.2015
  ok1234576543kjn ijnhb nmkiojn mkijn mkjnk