Per Blom og Grøftulykken | Erstatning | Rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • Godkjent
  • 2
  • 1178
  • PDF

Per Blom og Grøftulykken | Erstatning | Rettslære

Dette er en besvarelse av en tidligere eksamensoppgave i rettslære 1 omhandlende erstatning og hvilke juridiske elementer som må være til stede før det kan tildeles erstatning. Den konkrete oppgaven handler om Lektor Bergh som har falt ned i en grøft som følge av et hull i sikringen lagt ut av Per Blom og Rørleggerspesialisten. Bergh krever erstatning for forskjellige skader. Men er alle de rettslige prinsippene overholdt, og kan han få erstatning?

Utdrag

Lektor Bergh har falt ned i en grøft som følge av et hull i sikringen lagt ut av Per Blom og Rørleggerspesialisten. Bergh krever erstatning for ankelskade til kr 30 000,- og erstatning for en dress som kom til skade til verdi av kr 750,-.

Her stilles følgende rettsspørsmål:
- Kan Per Blom holdes ansvarlig for skadene forvoldt på Lektor Bergh?
- Kan Rørleggerspesialisten AS holdes erstatningsansvarlig for skadene på Lektor Bergh?
- Kan Lektor Bergh kreve full erstatning for ankelerstatningen?

Siden denne oppgaven omhandler spørsmål om skadeserstatning, velger jeg å ta utgangspunkt i Skadeerstatningsloven fra 1969 (skl.).Videre under en vurdering om erstatningsansvar må fire generelle vilkår være oppfylt ifølge norsk lovgivning. For vurderingen av Per Bloms ansvarsgrunnlag skal det tas utgangspunkt i culpa-regelen for ulovfestede tilfeller. Videre vil jeg ta for meg § 2-1 (1) når jeg vurderer arbeidsgivers forhold rundt saken. For vurderingen av hvor vidt Lektor Bergh kan kreve full erstatning vil § 3-2 i skl. Som omhandler menerstatning.

Ansvarsgrunnlag
I denne saken krever Lektor Bergh erstatning for både dressplagg og den påførte skaden på ankelen hans, fra Per Blom, som hadde ansvar for områdesikringen da ulykken tok plass. Her mener Lektor Bergh at skaden var et følge av at Per ikke har sikret området godt nok, der en snau meter stod åpen, som er der Bergh falt gjennom. Her må det tas i utgangspunkt i culpa-regelen. Ettersom det ikke opplyses om i oppgaven at Per Blom har utred med hensikt for skadeforvoldelse, og kan dermed ikke vurderes om fors... Kjøp tilgang for å lese mer

Per Blom og Grøftulykken | Erstatning | Rettslære

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.