Paragrafer i forvaltningsrett | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1546
 • Word2007

Paragrafer i forvaltningsrett | Sammendrag

Dette er et sammendrag av paragrafene du må kunne til eksamen/tentamen/prøver i forvaltningsrett. Det er forklaring og beskrivelse til alle paragrafene.

Innhold

Habilitetsreglene, listet i §6
De alminnelige saksbehandlingsreglene
Saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak
Om vedtaket

Utdrag

Vedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller private rettssubjekter). § 2 a.

Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. § 2 b.

Forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. § 2 c.

Offentlig tjenestemann er alle som er ansatt i statens eller kommunens tjeneste. § 2 d.

Part er en person som en avgjørelse direkte retter seg mot, eller som saken direkte gjelder. § 2 e.


Habilitetsreglene, listet i § 6

Inhabilitet etter første ledd, der enhver offentlig tjenestemann er inhabil dersom:
• Han selv er part i saken. § 6 (a)
• Han har søsken, barn, eller foreldre som er part i saken. § 6 (b)
• Han er, eller har vært gift, eller er forlovet med, eller selv ER fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part. § 6 (c)
• Han er verge eller fullmektig for en part i saken, eller vært verge eller fullmektig for en part i saken etter sakens begynnelse. § 6 (d)
• Han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftssamling... Kjøp tilgang for å lese mer

Paragrafer i forvaltningsrett | Sammendrag

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 20.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig god beskriving, og hjalp meg godt i gong med innlevering
 • 26.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oversiktlig og svært hjelpende!
 • 30.05.2016
  niceeeeeeeeeeeeeeeee
 • 01.05.2016
  ordentlig og godt skrevet. :)