Påvisning av hydrogengass | Rapport | Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 4
  • 699
  • PDF

Påvisning av hydrogengass | Rapport | Kjemi

Dette er rapport som tar for seg et forsøk som har til hensikt å framstille og påvise hydrogengass ved å blande sink med saltsyre. På denne måten kan de lage en reaksjon der hydrogengass oppstår.

Hypotese:
"Hypotesen er at det vil bli «dannet» hydrogen gass når sink pulveret reagerer med saltsyre. Det vil også bli dannet salt i denne reaksjonen, fordi det består oftest av et metall og et ikke-metall og det er bygd opp av ioner."

Lærers kommentar

Bra, skrevet. Veldig oversiktlig

Innhold

Innledning
Teori
Hypotese
Utstyrsliste
Kjemikalier
Framgangsmåte
Resultat
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Utstyret som skulle bli brukt under forsøket ble gjort klar. Det ble gjort en rask inspeksjon av utstyret for å se at alt var i orden og at dem var renne. Forsøket ble ikke gjort på den måten som er skrevet i Aqua 1 studiebok. 1/3 deler av reagensrøret ble fylt med saltsyre (HCl). Det ble til settet en liten mengde sink (Zn) pulver i reagensrøret som inneholdte saltsyre (Se bilde 1). Gummikorket ble senket ned i reagensrøret for å holde den gassen som ble dannet inn. Etter ca. 20 sekunder når reaksjon mellom sink og saltsyre hadde dempet seg (mindre brusing), ble gummikoret fjernet og gassen ble tent på slik at det ble en liten «eksplosjon» (Se bilde 4)... Kjøp tilgang for å lese mer

Påvisning av hydrogengass | Rapport | Kjemi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.