Påvisning av kationer | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 7
  • 1851
  • PDF

Påvisning av kationer | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Påvisning av kationer, i faget Kjemi 2.

Hensikten med dette forsøket var å utføre spesifikke påvisningsreaksjoner for kationer som et ledd i en kvalitativ uorganisk analyse. Forsøket løser dermed problemstillingen ved å utføre forskjellige kationanalyser. Rapporten kan brukes som et godt eksempel på hvordan man strukturerer kjemirapporten sin. Den illustrerer hvilke elementer som er viktige å ha med i en kjemirapport. I tillegg kan du finne mye nyttig teori om påvisningsreaksjonene for kationer.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 4.3 Påvisning av kationer, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Etter å ha utført forprøver på et salt (trinn nr. 1) og påvisningsreaksjoner for anioner (trinn nr. 2) har man ofte en hypotese om hvilke ioner stoffet inneholder. Man vil ofte ha god viten om hvilket anion et salt inneholder når man når til punkt 3 i den kvalitative uorganiske analysen. Denne viten kan utnyttes ved å oppløse saltet i vann: Hvis saltet er lettløselig kan man allerede på dette tidspunktet utelukke kationer som er tungt- eller uløselige med det kjente anionet. Hvis vi f.eks. allerede har påvist karbonat (CO32-) som anionet i et salt som er lettoppløselig i vann, så kan vi allerede utelukke kationer som f.eks. Ag+, Ba2+, Ca2+ og Cu2+ som alle sammen er uløselige med... Kjøp tilgang for å lese mer

Påvisning av kationer | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.