Påvisning av anioner | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 8
  • 1663
  • PDF

Påvisning av anioner | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Påvisning av anioner, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å utføre et trinn i en kvalitativ uorganisk analyse, ved å utføre påvisningsreaksjoner for forskjellige anioner. I denne rapporten kan du finne detaljerte forklaringer på de forskjellige påvisningsreaksjonene, og lære mer om hvordan man utfører en kvalitativ uorganisk analyse i kjemi.
Rapporten er et bra eksempel på hvordan du kan strukturere en kjemirapport. I denne rapporten kan du dermed se hvilke elementer som er viktige å ta med når man skal skrive en god kjemirapport.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 4.2 Påvisning av anioner fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Denne rapporten svarer på problemstillingen i dette forsøket.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

En uorganisk kvalitativ analyse går ut på å undersøke tilstedeværelsen av forskjellige stoffer i en prøve. Den kvalitative analysen består av flere forskjellige trinn, og kan både påvise atomer, ioner og hele molekyler. Analysen kan deles opp i tre forskjellige deler, som utføres i kronologisk rekkefølge:

1) Forprøver
2) Påvisning av anioner
3) Påvisning av kationer

Det er påvisningsreaksjonene for anioner vi utfører i denne rapporten. Etter å ha utført forprøver på en salt (trinn nr. 1) har man en hypotese om hvilke ioner stoffet inneholder. For å teste om hypotesen for anionet er sann eller falsk utføres fire forskjellige, karakteristiske tester, som bl.a. kan påvise følgende anioner... Kjøp tilgang for å lese mer

Påvisning av anioner | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.