Påvirkninger fra ulike medium | Spørsmål og svar | Medie 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Påvirkninger fra ulike medium | Spørsmål og svar | Medie 1

Oppgaven besvarer spørsmål fra Medieboka fra det første året med Medie- og informasjonskunnskap. Det svares utdybende på 5 spørsmål som handler om ulike medier, medieprodukt, hvordan ny teknologi og digitalisering kan endre tradisjonelle kommunikasjonsmønstre og hvilken rolle media spiller for læring, likestilling og identitetsdannelse.

Lærers kommentar

Det var godt skrevet, men mangla noen begreper. Men ellers var det godt gjennomført.

Elevens kommentar

Få med flere begreper fra boka.

Innhold

1. Hvordan kan ny teknologi og digitalisering endre tradisjonelle kommunikasjonsmønster? Kom med eksempler og drøft.
2. Hvilke følger kan det få at mange er aktive brukere av media og selv utvikler medieprodukt? Kom med eksempler og drøft.
3. Gjør kort greie for ulike påvirkningsmodeller og vurder hvordan folk kan bli påvirket av ulikemedium. Kom med eksempler og drøft.
4. Vurder hva som kan påvirke valg av medium. Kom med eksempler og drøft.
5. Vurder hvilken rolle media spiller for læring, likestilling og identitetsdannelse. Kom med eksempler og drøft.

Utdrag

1. Hvordan kan ny teknologi og digitalisering endre tradisjonelle kommunikasjonsmønster? Kom med eksempler og drøft.

Det har blitt enda enklere å kommunisere nå enn det var før. Ny teknologi og digitalisering har endret vårt samfunn. Vi har blitt mer opptatt av teknologi og vi har lagt de tradisjonelle kommunikasjonsmønstret til side. Man bruker mye internett og andre medier for å kommunisere. Før var det ikke mulig å kommunisere hvis man var langt fra hverandre, men ny teknologi har gjort det mulig å kommunisere med hverandre uansett hvor man er. For eksempel kan en som bor i Australia lett kommunisere med en som bor i Norge. For 100 år siden ville det ikke vært mulig i det hele tatt.

...

2. Hvilke følger kan det få at mange er aktive brukere av media og selv utvikler medieprodukt? Kom med eksempler og drøft.

Det er mange som er veldig aktive i å bruke medier. Det at det er så mange som bruke internett har gjort det lettere å mobbe andre, komme med sine meninger, handle og forhandle osv. Det at det er så mange brukere av media gjør at folk som jobber med media utvikler produktene og det blir større og bedre. Og dette kan være både positivt og negativt. Som sagt gjør media og internettet at det er enklere å mobbe andre. For på nettet kan man skjule seg bak en fasade og kan legge seg ut for å være noen andre. Dette gjør internettet farlig. Det er også andre ting som påvirker internettet negativt. Har man først lagt ut noe privat informasjon på nettet er det vanskelig å få fjernet det. Internettet er en så stor og mektig produkt som mange kan bli lurt av.
Det er også mange brukere av blogger på internettet. Det er mange som har egen blogg og mange som bare leser bloggene. Dette påvirker oss. Enten om hvordan man ser på seg selv, andre eller hvordan vi skal oppføre oss. For de fleste av bloggerne i Norge har gjerne falske lepper og pupper og framstilles enten veldig dum eller... Kjøp tilgang for å lese mer

Påvirkninger fra ulike medium | Spørsmål og svar | Medie 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.