Hvordan påvirker sosiale medier psykisk helse?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 6
 • 4
 • 1774
 • PDF

Hvordan påvirker sosiale medier psykisk helse?

Dette er et prosjekt som handler om sosiale medier og psykisk helse. Prosjektet tar utgangspunkt i det sosiale mediet Instagram. Oppgaven som ble gitt var å vurder positive og negative virkninger for barn og unges psykiske helse, ved langvarig bruk av sosiale medier. Eleven skulle velge et medium (f.eks. Facebook, rosablogg, instagram el. lignende), og bruke noen konkrete eksempler fra det sosiale mediet som del av rapporten. I prosjektet skulle det brukes relevante psykologiske begreper, teorier og modeller.

Lærers kommentar

Det er en veldig drøftende og grundig framstilling av de ulike psykologiske forholdene, som potensielt kan virke på den psykiske helsen.
En stor styrke i rapporten er også at det blir konkretisert i eksemplene,samtidig som det blir knyttet til teori. Det er veldig faglig overbevisende.

Utdrag

I dag kan vi finne ulike måter å delta aktiv i samfunnet bare ved bruk av internett. Eier du en Smartphone kan du gjøre hva som helst fra hvor som helst. Internett gir oss mulighet til kommunikasjon gjennom sosiale medier. En av mest kjente medier er Instagram, som i dag har over 150 millioner registrerte brukere. Aldergrensen som er mest opptatt av Instagram er ungdommen, og derfor er de mest preget av det. Formålet med Instagram er å publisere bilder av oss selv og dele det med våre «følgere». Vi kan også følge andre og gi dem «likes» for deres bilder. Enkelte kan si at gjennom Instagram vi dømmer personer etter utsende og det de
eier. Slike handlinger kan derfor fungere som krenkende for enkelte individer og svekke deres psykisk helse, men er det slik at sosiale medier bare svekker ungdommens psykisk helse? Kan det ikke ha også en positiv virkning?

For å svare på spørsmålet må vi definere hva psykisk helse er. Vi kan definere begrepet som «Psykisk helse handler om hvordan vi klarer å bruke våre kognitive og emosjonelle ferdigheter til å fungere i samfunnet og møte hverdagens krav» (Larsen m.fl. 2011: s.300). Med andre ord vår psykisk helse utgjør hvordan vi har det, og en god psykisk helse er grunnleggende for individet for å være i en harmoni med seg selv og sine omgivelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvordan påvirker sosiale medier psykisk helse?

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  En helt grei oppgave som viser forståelse. Ikke en 6er oppgave etter mitt syn, med tanke på skrivefeilene og få teorier.
 • 27.05.2020
  Skrevet av Elev på Vg1
  I denne teksten er det alt for mange skrivefeil til at teksten kan tas seriøst. Likevel tok jeg inspirasjon fra den fordi yolo.
 • 09.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet, men mangler forankring i en del teorier samt mange skrivefeil.
 • 22.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  godt skrevet