Oversikt over norsk talemål

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1008
 • PDF

Oversikt over norsk talemål

Studienetts oversikt over norsk talemål gir deg en knallgod hjelp til norsk muntlig eksamen.

Oversikten er ryddig og lett å bruke for å få kunnskap om talemål i norsk. Til både norsk skriftlig og muntlig eksamen er det viktig å vite noe om ulike talemål, sentrale målmerker og å kunne skille mellom ulike dialekter. Her får du en god hjelp til å lære deg nettopp dette.

Oversikten inneholder:
- Beskrivelse av ulike talemål som geolekt, sosiolekt og etnolekt
- Oversikt over målmerker som personlig pronomen, palatalisering osv.
- Råd om eksamen

Innhold

Talemålsvarianter
Standardtalemål
Målmerker
Noen av de mest sentrale målmerkene er
Talemål til eksamen

Utdrag

Talemålsvarianter
Talemål er et fellesbegrep for muntlig språk. Med talemålsvarianter mener vi en geografisk, sosial eller etnisk variant av talemålet. I dagligtalen bruker vi riktignok ordet dialekt om et talemål som er karakteristisk for et bestemt geografisk område. Men innenfor dialektforskingen brukes ordet i en videre betydning, og omfatter også begrepene sosiolekt og etnolekt:
- Geolekt: En talemålsvariant som er oppstått innenfor et bestemt geografisk område. Ofte er skaper fjell skiller mellom dialekter. F.eks. skaper Langfjella et skille mellom østnorsk og vestnorsk.
- Sosiolekt: På ett sted finnes det flere sosiale grupperinger som snakker sin variant av talemålet. Slike sosiale fellesskap kan være bestemt av alder, kjønn, yrke, interesser osv. F.eks. ungdomsdialekten i Drammen, den tradisjonelle østkantdialekten i Oslo.
- Etnolekt: Dette er egentlig et blandingsspråk mer enn en dialekt (variant av et ...

Målmerker
Et målmerke er et språklig trekk som kan hjelpe oss med å plassere en dialekt geografisk. Når man bruker målmerker for å finne ut hvor en dialekt hører til, sier vi at vi heimfester geolekten.
MERK: Husk at talemålet forandrer seg hele tiden. Grensene for målmerkene er derfor... Kjøp tilgang for å lese mer

Oversikt over norsk talemål

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mye bedre info her enn i tema-bøkene!
 • 07.06.2017
  grei oversikt, med hovedtrekkene i norsk talemåte.
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra artikkel! takk! takk!
 • 17.03.2016
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Godt forklart og god tekst