Otta Kjøtt og Vilt | Økonomistyring | Nynorsk | Eksamen Vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 4
  • 11
  • 1730
  • PDF

Eksamensoppgave: Otta Kjøtt og Vilt | Økonomistyring | Nynorsk | Eksamen Vår 2015

Her finner du en elevbesvarelse av eksamen i økonomistyring fra våren 2015.
Besvarelsen inneholder regnskapsføring av bilag, regneskapsanalyse, budsjettkontroll og priskalkulasjon.

Studienetts kommentar

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Innhold

Oppgåve 1: Rekneskap, føring av billag
Oppgåve 2: Rekneskapsanalyse
Oppgåve 3: Budsjettkontroll
Oppgåve 4: Priskalkulasjon
Oppgåve 5: Næringsliv og samfunn

Utdrag

Sidan OTTA KJØTT OG VILT AS blir sett på som ein juridisk person, må dei betala skattekostnadar. Hadde det vært eit enkeltmannsføretak eller ansvarleg bedrift, måtte ikkje selskapet betalt skatt, og heller igjennom eigaren.

...

Eit minstekrav til arbeidskapitalen er at den er positiv. Arbeidskapitalen per 31.12.13 er 659 000. Ved 2014 er den 715 000. Helst bør arbeidskapitalen dekke ca. halvparten av omløpsmidlane, og varelageret bør normalt være finansiert med langsiktig kapital. Arbeidskapitalen dekker ikkje halvparten av omløpsmidlane.

Finansiering er svært tilfredstillande med eigenkapitalprosenten, men den er for svak i arbeidskapitalen.

Ei bedrift som er fornuftig finansiert, har normalt også ein tilfredstillande likviditet, mens ein dårlig finansstruktur vanlegvis gjer svak likviditet. For å betre finansieringa og likviditeten bør bedrifta skaffe meir langsiktig kapital og betale ned på den kortsiktige gjelda. Eit anna forslag er også å selje eller å legge ned ulønnsam verksemd slik at kostnadane blir redusert og kapital frigjort. Slik som i dette tilfellet med OTTA KJØTT OG VILT AS, vil det vere å for eksempel slutte å selje ei type pølse som ikkje er så lønnsam.

...

Vi kan ikkje legga avgjørande vekt på budsjettkontrollen for berre éin månad. Avvika kan være tilfeldige. Ofte må vi sjå utviklina over fleire månadar for å kunne få eit riktig intrykk over bedrifta sin budsjettkontroll.
Leiinga bør setje i verk grundige undersøkingar for å få kartlagt årsakene til den negative utviklinga. Det er naudsynt med tiltak som kan betre lønsemda... Kjøp tilgang for å lese mer

Otta Kjøtt og Vilt | Økonomistyring | Nynorsk | Eksamen Vår 2015

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Otta Kjøtt og Vilt | Økonomistyring | Nynorsk | Eksamen Vår 2015, har også lastet ned