Osmose med potet | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 5
  • 9
  • 1569
  • PDF

Osmose med potet | Rapport

Dette er en rapport om osmose. I rapporten redegjøres det for et forsøk der formålet var å få bedre forståelse av osmose, hvordan dette foregår og hva dette har å si for cellens struktur. I forsøket brukes det potetbiter for å undersøke osmosen. Rapporten inneholder blant annet bakgrunnsinformasjon, en utstyrsliste, fremgangsmåte, resultater og drøfting.

Innhold

Rapport av elevøvelse, osmose 1
Hensikt 2
Bakgrunns teori 2
Hypotese 4
Utstyrsliste: 4
Fremgangsmåte 5
Resultater 6
Drøfting 7
Feilkilder 8
Konklusjon 9
Kilder 9

Utdrag

HENSIKT
Få bedre forståelse av osmose, hvordan dette foregår og hva dette har å si for cellens struktur.

BAKGRUNNS TEORI
Hva er osmose?
Osmose = transport av vann. Osmose er diffusjon av vann gjennom en selektiv permeabel membran fra et sted med høy konsentrasjon av vann til et sted med lavere konsentrasjon av vann.

Hvordan fungerer osmose?
Transporten av stoffer fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon skjer passivt, krever ikke energi og går av seg selv. Molekyler i væsker og gasser beveger seg fritt, og vil bevege seg slik at konsentrasjonsforskjeller blir mer utliknet. Spesielle proteinkanaler, kalt akvaporiner står for den mest effektive vanntransporten. Akvaporinene gjør at vannmolekylene enkelt kan bevege seg gjennom cellemembranen, til tross for at vannmolekylene er polare.

Hvordan virker osmotisk trykk inn på prosessen?
Når vann trenger inn i cellene, blir det skapt et trykk mot cellemembranen både innenfra og utenfra. Forskjellen i trykket mellom utsiden og innsiden kaller vi det osmotiske trykket i løsningen. Jo større forskjellen er mellom vannkonsentrasjonen på utsiden og på innsiden, desto større er det osmotiske trykket. Cellens form avhenger av det osmotiske trykket. Høyt osmotisk trykk fører til faste celler → en oppreist plante, lavt osmotisk trykk fører til slappe celler → en plante som har mistet sin form... Kjøp tilgang for å lese mer

Osmose med potet | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.