Osmose i Pølse: Forsøk om Halvgjennomtrengelig Membran

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Godkjent
 • 4
 • 646
 • PDF

Rapport: Osmose i Pølse: Forsøk om Halvgjennomtrengelig Membran

Rapport fra forsøk om osmose og påvisning av transport av stoffer gjennom halvgjennomtrengelig membran.

Osmose er transport (diffusjon) av vann fra et område med høy vannkonsentrasjon gjennom en semipermeabel membran til et område med lavere vannkonsentrasjonen.

Lærers kommentar

Kjempe bra skrevet!

Innhold

Problemstilling:
Teori:
Utstyrsliste:
Utførelse:
Resultater:
Feilkilder:
Konklusjon:

Utdrag

Problemstilling:
Hensikten med dette forsøket er å;
- Påvise passiv transport av stoffer gjennom en halvgjennomtrengelig membran.
- Gjøre erfaringer med egenbevegelse, diffusjon og osmose.
- Forstå retningen på transporten.


Utførelse:

- Klipp tre remser, hver på cirka 15 cm, av dialyseslangen.
- Fukt dem i vann (gjerne rennende). Knytt igjen den ene enden og åpne den andre.
- Gjør klar tre kar med følgende løsninger:
- A – rent vann
- B – vann og jod løsning
- C – saltvann
- Fyll de tre ”pølsene” A, B og C med ulike løsninger. Bruk gjerne trakt. Eventuelt søl av sukker- eller stivelsesløsning utenpå pølsene må skylles vekk før de legges i karene.
- Pølse A som skal i kar A, skal være halvfull med konsentrert sukkerløsning. Knytt igjen, vei pølsa, og legg den i karet med rent vann.
- Pølse B som skal i kar B, fylles med stivelsesløsning. Mengde spiller ingen rolle. Knytt igjen, og legg pølsa i karet med vann og jod løsning.
- Pølse C som skal i kar C, fylles så full som mulig med rent vann. Knytt igjen, og vei pølsa før du legger den i kar C med konsentrert saltløsning.
- Registrering av endringer kan skje allerede etter kort tid, men forskjellene blir tydeligere hvis du venter en dag eller to med å registrere resultatene.
- Vei pølse A og C. Regn ut eventuelle endringer i gram og prosent.
- Noter synlige endringer.
- Drøft resultatene med utgangspunkt i bakgrunns teori... Kjøp tilgang for å lese mer

Osmose i Pølse: Forsøk om Halvgjennomtrengelig Membran

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dårlig refleksjon og innformasjon