Osloguttene.blogg.no | Analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 5
  • 4
  • 1965
  • PDF

Kommunikasjonsanalyse: Osloguttene.blogg.no | Analyse

Denne besvarelsen inneholder en analyse av bloggen "Osloguttene". I analysen drøftes det om sosiale medier har ført til muligheter eller begrensninger for osloguttene.blogg.no. Analysen forholder seg til problemstillingen:

Hvilke muligheter og begrensninger ser vi at ”Osloguttene” møter da de bruker sosiale medier for å spre sitt budskap?

Lærers kommentar

Innholdsmessig er dette veldig bra! Dessverre ødelegger det formelle for deg her. Det er små ting som skal til for at du skal få en enda høyere måloppnåelse.

Utdrag

Sosiale medier har i stor grad påvirket våre måter å kommunisere på. Vi kan i dag dele meningen vår med hundretusenvis av mennesker i løpet av få sekunder, og mulighetene gjennom sosiale medier er store. I følge Øyvind Dahl, professor i kulturlandskap, 50-80% av all formidling foregår via kroppsspråk og tonefall. (Møter mellom mennesker, 2009) Dette eksisterer ikke på sosiale medier, og misforståelser oppstår raskt. I den forbindelse er det interessant å se på hvilke muligheter og begrensninger sosiale medier har ført til og å analysere osloguttene.blogg.no med hjelp fra ulike analysemodeller. Spørsmålet er altså; hvilke muligheter og begrensninger ser vi at Osloguttene møter da de bruker sosiale medier for å spre sitt budskap.

Den første analysemodellen jeg velger å benytte meg av er kulturfiltermodellen. Konteksten i blogginnlegget er blogg-guttenes forsøk på å forsvare seg etter å ha blitt utsatt for sterk kritikk, og forsøker dermed å forsvare sin kultur. Kanalen din benytter seg av er bloggen sin. Avsenderens kulturfilter, altså osloguttenes kulturfilter gjør at de selv ser på det som normalt at gutter sminker seg, og at de er svært opptatt av mote. Grunnen til at de skrev blogginnlegget var at de ville få frem en intendert melding, som i denne situasjonen var at kritikken de hadde mottatt var fra sjalue gutter som hatet de, mens alle jentene elsket de. De forsøker også å fremstille det som om de lever et moderne storbyliv, og at de er veldig selvsikre, har det veldig bra og lever et godt liv... Kjøp tilgang for å lese mer

Osloguttene.blogg.no | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.