Ortotech proteser - utvikling av en bedrift | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ortotech proteser - utvikling av en bedrift | Caserapport

Dette er en caserapport som handler om firmaet Ortotech, som er en norsk bedrift som produserer proteser. Bedriften har før produsert protesene på den tradisjonelle, dyre måten, men vurderer nå å gå til innkjøp av en 3D-printer, som gjør produksjonen av proteser raskere og billigere.

Caserapporten inneholder eksempler på hvorfor innovasjon er viktig for bedriften, og hvordan bedriften kan være mest mulig konkurransedyktig. Oppgaven inneholder også en SWOT-analyse.

Innhold

Innledning 3
Oppgave 1 3
Oppgave 2 5
Konkurranseevne 5
Konkurransesituasjoner 6
Betydning av innovasjon 7
Oppgave 3 8
Import 8
Import prosessen 8
Oppgave 4 9
SWOT 9
Ulike strategier 12
Forretningside 13
Økonomi 13
Konklusjon 13
Kilder 15

Utdrag

Innledning
Ortotech er en norsk bedrift som produserer proteser. De har før produsert protesene på den tradisjonelle, dyre måten, men vurdere nå å gå til innkjøp av en 3D-printer. En 3D-printer gjør produksjonen av proteser mye raskere og billigere. Jeg skal i denne oppgaven ta for meg hvorfor innovasjon er viktig for bedriften.
Jeg vil se på Ortotech sin konkurranse evne, og hva de kan gjøre for å være best mulig. For å slå konkurrentene må de jobbe for høy inntekt og lave kostnader. Med tanke på at de vil importere råstoffer fra Tyskland vil jeg drøfte import og gjennomføring. Til slutt vil jeg vurdere om det kan være lurt for Ortotech å etablere et datterselskap i Finland. Base i to land gir større marked, men det finnes også ulemper. Jeg vil her gjennomføre en SWOT-analyse for å kunne veie opp bedriftens styrker mot svakheter, og dermed komme med en konklusjon.

Oppgave 1
Store norske leksikon bruker ordene fornyelse, nyskaping, forandring, nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser når de skal definere begrepet innovasjon. Læreboka nevner også ordene nyhet, nyvinning og fornyelse. Når man snakker om innovasjon snakker man altså om noe som er nytt eller fornyet. I denne oppgaven vil jeg forklare begrepet innovasjon knyttet til kjøpet av en 3D-printer i Ortotech.
For at en bedrift skal kunne utvikle seg og holde tritt med markedet er det viktig med innovasjon. Innovasjon kan gjøre at produktenes livsløp blir forlenget, fordi produktene blir utviklet samtidig som teknologien og kunnskapen bedres. På denne måten kan man hele tiden ha et produkt tilpasset tiden. En protese laget av en 3D-printer tar kortere tid og koster... Kjøp tilgang for å lese mer

Ortotech proteser - utvikling av en bedrift | Caserapport

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.10.2017
    Ryddig og lett å lese, i tillegg blir det henvist til kilder underveis i teksten! Veldig bra skrevet, dette var til stor hjelp.