Organisk Kjemi: Sammendrag kapittel 9 Kjemien Stemmer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 15
 • 1973
 • Word2007

Organisk Kjemi: Sammendrag kapittel 9 Kjemien Stemmer

Sammendrag av kapittel 9 organisk kjemi.

Kjemien stemmer 1

Lærers kommentar

bra sammendrag

Utdrag

Kapittel 9 Organisk kjemi
Organisk kjemi- karbonforbindelsenes kjemi
• Omfatter alle forbindelser som har C-atomer i molekylene unntatt oksider av karbon, karbonsyre, blåsyre (HCN) og salter av disse syrene
• 2007: registrert ca. 30 millioner organiske forbindelser
• Karbonatomer kan binde seg til hverandre med kovalente bindinger og danne kjeder og ringer
• Et C-atom kan danne fire kovalent enkeltbindinger eller inngå i en dobbel- eller trippelbinding med et annet C-atom
• En atomgruppe som viser hvilken type stoff vi har, og som fir stoffgrupper karakteristiske kjemiske egenskaper, kalles en funksjonell gruppe. Den funksjonelle gruppen er det reaktive området i molekylet.
• Forskjellige formler for organiske forbindelser – eks: propan-1-og lignende... Kjøp tilgang for å lese mer

Organisk Kjemi: Sammendrag kapittel 9 Kjemien Stemmer

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 18.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  tusen takk!!! hjalp meg veldig til prøven!!!
 • 03.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra sammendrag, utfyllende og ikke minst nyttig.
 • 20.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fine :DDDDDDDDDDDDDDD
 • 17.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig nyttig.. hjalp meg mye