Organisasjon og ledelse - FixIT AS | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 7
  • 2691
  • PDF

Organisasjon og ledelse - FixIT AS | Caserapport

Her har du en case omhandlende organisasjon og ledelse. Casen oppgaven tar for seg er i forbindelse med organisasjonen "FixIT AS". Oppgaven ser nærmere på hvordan "FixIT AS" kan opprettes som organisasjon. Det redegjøres blant annet for hva en organisasjon er, verdiskaping og ulike former for organisasjoner.

Utdrag

Case – FixIT AS

1.
Definisjonen på en organisasjon er ”En gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål igjennom samarbeid”. Et eksempel på en organisasjon kan for eksempel være en klasse eller en industribedrift. Selv om en klasse og en industribedrift er veldig ulike er de begge organisasjoner og har en del felles trekk, fellestrekkene er:

- Samordning og arbeidsfordeling
- Virksomhetside og mål
- ledelse
- Verdiskapning og aktivitet
- varighet
- Samspill med omgivelsene

For en organisasjon er det viktig at virksomheten blir organisert. Organisering er å foreta en arbeidsdeling, tildele myndighetene, kontrollere og følge opp slik at målene til virksomheten blir nådd. Organisering er viktig for å drive effektive virksomheter, og det er flere måter en kan organisere bedrifter på igjennom hoved og støtte funksjoner.

...

2.

Verdiskapningen til en organisasjon bygges opp på en grunnidee som handler om organisasjonens mål og hvordan man skal nå de. Virksomhetsideen er avhenig av hva slaks virksomhet organisasjonen driver. For at det skal skje en verdiskapning må det foregå ulike aktiviteter. Vi må ha hovedaktiviteter som er knyttet direkte til produksjon og salg. Vi har også støtte aktiviteter som er personaladministrasjon, rgnskap og innkjøp. Skjer det ikke noen aktiviteter i organisasjonen skjer det heller ikke en verdiskapning.

Verdiskapning kommer av grunnideen til organisasjonen som er å installere ERP- systemet for ulike bedrifter på vestlandsområdet. Bedriften kan ha som mål å etter hvert installere systemet i flere av landsdelene... Kjøp tilgang for å lese mer

Organisasjon og ledelse - FixIT AS | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.