Oppvekstmiljø: Tentamen i Sosialkunnskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 4
 • 7
 • 2607
 • PDF

Eksamensoppgave: Oppvekstmiljø: Tentamen i Sosialkunnskap

Besvarelse fra tentamen i sosialkunnskap på Vg3, desember 2008.

Inneholder svar på tre oppgaver:

1. Gjør greie for metodiske problemer som er knyttet til fasene i samfunnsvitenskapelig forskning.

2. Definer først begrepet oppvekstmiljø. Vurder deretter skolen som oppvekstmiljø. Bruk blant annet kilder du fant frem i forberedelsedelen.

3. Vedlagt finner du et leserinnlegg fra "stig”, hentet fra en nettside for foreldre og barn (2007). Gjør først kor greie for sentrale behov hos barn som "Stig” berører i innlegget sitt. Ta deretter utgangspunkt i noen viktige problemer han belyser i innlegget sitt, drøft hva skolen kan gjøre for å løse problemet.

Tilhører eksamenssettet SAM3016 sosialkunnskap 02.12.2008

Lærers kommentar

Oppgave 1: Ok, men du kunne ha skrevet noe mer utfyllende her. Definer begrep som "representativt utvalg".
Oppgave 2: Kunne til fordel trukket inn flere kilder.
Oppgave 3: Bra gjennomført oppgave. For å løfte den noe, burde du ha trukket inn flere kilder. Få gjerne inn flere aktuelle eksempler og utspill fra ulike politiske partier.
Du bruker teoriene bra og drøfter bra.

Elevens kommentar

Forklar begrep bedre, burde ha dratt inn politikse sider om saken i oppgave 3.

Utdrag

Oppgave 1
Gjør greie for metodiske problemer som er knyttet til fasene i samfunnsvitenskapelig forskning.
Ved samfunnsvitenskapelig forskning har vi to grunnleggende forskningsmetoder, der vi har kvantitativ samfunnsforskning og kvalitativ samfunnsforskning.

Kvantitativ metode innebærer i første rekke tall og statistikk, altså det som kalles data (faktiske opplysninger). Fremgangsmåten til denne metoden består i hovedsak intervju og spørreundersøkelser, mens i kvalitativ metode kommer forskerne tettere innpå elementet som skal forskes på. Dersom forskerne skal få best mulig resultat, er det da av hensikt å kombinere disse to metodene, noe som også kalles metodetriangulering... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppvekstmiljø: Tentamen i Sosialkunnskap

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 02.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tusen takk! Hjalp mye i mine forberedeleser til tentamen!
 • 02.04.2014
  mhm, kjempe greier! 100% fantastisk! jeg har ikke ord.
 • 11.02.2016
  tusen takk dere skal ha ..... :)
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra! fortjente bedre