9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 | Økonomi og ledelse | Kapittel 9

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 9
 • 2420
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 | Økonomi og ledelse | Kapittel 9

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 9 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

Utdrag

9.1
Det er klart at god lønnsomhet er viktig for en bedrift. En leder må derfor være fokusert på å oppnå god lønnsomhet. Men en leder må også være opptatt av andre mål – se læreboka om etisk og miljøansvarlig drift.
En bedriftsleder bør ha et noe bredere perspektiv på forretningsdriften, og uttalelsen virker derfor noe snever.

---

9.4
a) Tilbakehold av opplysninger. Et vanskelig etisk dilemma. Ikke vanlig at bedrifter framhever negative sider ved sitt tilbud. Mange mener nok at kundene bør ha et eget ansvar for innhenting av nødvendige opplysninger. I det lange løp vil nok kundene etter hvert erfare at bedriften holder tilbake viktig informasjon. En handlemåte som innebærer at kundene føler at informasjonen samlet sett gir et riktig inntrykk av bedriftens tilbud, kan derfor få positive følger for salg og lønnsomhet. Når det gjelder reklamebudskapet, må potensielle kjøpere regne med at en prøver å framheve de... Kjøp tilgang for å lese mer

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 | Økonomi og ledelse | Kapittel 9

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 02.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var veldig til hjelp! anbefaler folk til å laste ned.
 • 22.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin hjelp til Økonomien! :)
 • 24.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  OKKKKKKKKKKKKKKKKKKK