Den industrielle revolusjonen, kap 1 - oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Godkjent
  • 4
  • 1733
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Den industrielle revolusjonen, kap 1 - oppgaver

Svar på oppgaver om den industrielle revolusjonen. Oppgavene er fra historieboken Portal fra Samlaget.

Innhold

1. Når skjedde overgangen til den industrielle revolusjonen?
2. Hva er/kjennetegner den industrielle revolusjonen (s. 15)?
3. Gjør greie for forleggersystemet.
4. Hvordan løste man disse problemene (her må du greie ut om ”Spinning Jenny” og utviklingen av spinnemaskiner)
5. Hvorfor ble dampmaskinen utviklet og forbedret. Hvor ble den tatt i bruk? Pek på utviklingen denne fikk.
6. Når oppstod de første tekstilfabrikkene? Hva var fordelene med disse?
Årsaker til den industrielle revolusjonen kom først til England:
7. Hvordan kan man si at kull og jern var nødvendige, men ikke utløsende forutsetninger?
8. Hvorfor må man begynne med jordbruket for å forklare den industrielle revolusjonen? (her må du kunne om årsaker og følger av effektivisering, enclosure-bevegelsen, ny kunnskap om dyrkning og befolkningsvekst)
9. For å starte fabrikker, må man ha kapital. Hvor kom kapitalen fra?
10. Det politiske systemet. Hvordan var forholdene for dette i England?
11. Hvilken rolle spilte innvandrer og holdningen til innvandrere i samfunnet?
12. Gjør rede for noen sammenhenger mellom åpenhet for nye ideer, vitenskap og oppfinnelser i England.
13. Hvorfor kom den industrielle revolusjonen i England?

Utdrag

Spørsmål lærebok: Den industrielle revolusjonen – Kap 1
Mål: Forklare bakgrunnen for hvorfor maskiner kom i bruk?
Hvorfor den industrielle revolusjonen skjedde i Storbritannia?

1. Når skjedde overgangen til den industrielle revolusjonen?
På slutten av 1700-tallet begynte forretningsmenn i Storbritannia å spinne tråd til klesproduksjon ved hjelp av dampdrevne spinnemaskiner. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien... Kjøp tilgang for å lese mer

Den industrielle revolusjonen, kap 1 - oppgaver

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.