Oppgavesett om biologisk mangfold

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 1
 • Godkjent
 • 3
 • 990
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgavesett om biologisk mangfold

Fem oppgaver om biologisk mangfold. Oppgavene er inkludert i oppgavesettet og alle oppgavene er grundig besvart.

Innhold

- Forklar sammenhengen mellom artsmangfoldet, størrelsen på øyer og avstanden fra fastlandet og ut til øyene, den såkalte øyteorien.
- Gjør kort rede for hva Riokonvensjonen går ut på.
- Hva er forskjellen på et antroposentrisk og et biosentrisk natursyn? Hva er spesielt med Riokonvensjonen i så måte?
- Hva slags parasitt er Gyrodactylus salaris?
- Argumenter både biosentrisk og antroposentrisk for at vi bør kvitte oss med denne parasitten.
- Velg en norsk eller internasjonal miljøvernorganisasjon og finn ut hva som er deres prioriterte oppgaver, og hvordan de arbeider for å oppnå sine mål.
- Kilder

Utdrag

Sammenhengen mellom artsmangfoldet, størrelsen på øyer og avstanden fra fastland og ut til øyene, er en enkel forklaring på øyteorien. Øyteorien beskriver hvordan artene vil utvikle seg på øyer. Mye av øyteorien er knyttet til suksesjon. Suksesjon vil si endringene i artssammensetningen som skjer over tid i et bestemt område.

Først og fremst er størrelsen på øya avgjørende for artsantallet. To faktorer her kan være antall naturtyper og antall individer av hver art. Ulike naturtyper har ulike arter, og antall individer av hver art kan medføre utdøelse av arter. Avstanden til fastlandet er også avgjørende for artsantallet. Avstanden er dermed avgjørende for sannsynligheten for vellykket spredning... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgavesett om biologisk mangfold

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra!