Oppgaver til kapittel 2 i læreboken Perspektiver for påbygging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 5
  • 2024
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver til kapittel 2 i læreboken Perspektiver for påbygging

I denne teksten kan du finne svar på oppgaver fra kapittel 2 i læreboken "Perspektiver, vg2/vg3".

Oppgaven er delt inn i tre deler:
Del A: Svarer på kortsvarsoppgaver basert på lærestoffet på s. 54-69.
Del B: Fordypningsoppgave hvor befolkningsutvikling og byutvikling i middelalderen blir beskrevet.
Del C: Refleksjonsoppgave om de viktigste punkter som er lært fra middelalderen, og hvorfor middelalderen blir sett på som en fascinerende periode i dag.

Innhold

A. Kortsvarsoppgaver basert på lærestoffet på s. 54-69
B. Fordypning: Hvordan vil du beskrive befolkningsutviklingen og byutviklingen i middelalderen?
C: Refleksjon: Hva er det viktigste du har lært om Europa i den tusenårsperioden vi kaller middelalderen? Kan du forstå at mange i dag ser på middelalderen som en fascinerende periode? Begrunn svaret.

Utdrag

høymiddelalderen var det en dramatisk befolkningsøkning i Europa. I år 1300, var det hele 70-80 millioner mennesker. Grunnen til den store befolkningsveksten, var fordi at det var fredelige tider, og en utvikling innen jordbruk og handel, som resulterte i at flere fikk mat på bordet. Flere fikk også arbeid, som bidro til en bedre velstand i befolkningen. Nye redskaper innen jordbruk gjorde arbeidet lettere. Arden ble byttet ut med plogen, og hester ble tatt i bruk istedenfor oksene. De begynte å dyrke turnips, bønner, erter, linser og kål. Dette er sunne råvarer, som er en rik kilde på proteiner. Et sunnere kosthold, er med på å forlenge levealderen, og en sunnere livsstil. Siden befolkningstallet hadde økt, ble det trangere om plassen. Folk måtte dra på leting etter ny dyrkingsjord. De valgte som følger å dra til Øst-Europa. Deriblant tyskere, slavere, baltere, ungarere og rumenere.

På 1200-tallet, var folketettheten på landsbygda i Vest-Europa blitt veldig stor. Det var tøffe tider, fordi mangel på mat ble et reelt problem. Det var for lite jord til å dyrke med, som igjen resulterte i at familien ikke fikk nok mat på bordet. Jorden ble tappet for næringsstoffer, fordi at bøndene gjødslet mindre. De ville heller ha mer korndyrking. Dette førte til at avlingene sank i jorden. Vi kan si at det var en ressurskrise på denne tiden.

Når befolkningsutviklingen blomstret, la dette et grunnlag for at nye byer ble grunnlagt. Mellom år 1000 og 1300 ble det etablert mange byer, grunnet ekspansjonen i jordbruket og antall mennesker. Overklassen som eide jorden, fikk større inntekter i form av jordleie, skatter, og andre avgifter. For å styrke sin makt, brukte blant annet konger, føydaldel og geistlighet inntekten til å bygge kirker, slott, festninger og klostre. Når byer ble etablert, var det viktig at landområdet var sentralt for varebytte. Siden den beste transportmåten var å frakte med båter, var det viktig at byen var i nærheten av sjøen... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver til kapittel 2 i læreboken Perspektiver for påbygging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.