Oppgaver til kap. 3 Tilpasning og atferd i Bios 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Biologi 1
  • 4
  • 7
  • 2308
  • PDF

Oppgaver til kap. 3 Tilpasning og atferd i Bios 1

Her finner du svar på en rekke oppgaver tilhørende kapittel 3 "Tilpasning og atferd" i læreboken Bios 1. Oppgavene tar for seg sentrale emner innen kapittelet, som for eksempel habitat, tilpasning, artsmangfold, nisjetilpasning, generalister og spesialister i økologien og kommunikasjon i naturen. Flere av oppgavene inkluderer eksempler som illustrerer emnet.

Utdrag

1. Hva menes med habitatet til en organisme? Kom med eksempler
- Et habitat er et levested til en organisme, altså det stedet der den er best tilpasset til å leve. F.eks. vis du skal jakte hare, må du finne løvskog, med litt høyere trær fordi de gnager bark. Rype bor på fjellet, slik som reinsdyr. Hakkespett finner du i gamle trær, altså gammel skog.

2. Hva menes med nisjen til en organisme. Kom med eksempler
- De ressursene som en art utnytter i økosystemet og de miljøfaktorene som påvirker individet. Altså alt som påvirker en art i økosystemet, kaller vi artens nisje. Gamle økosystemer har mange nisjer, fordi artene har hatt lang tid til å tilpasse seg, nye har ikke så mange.

3. Hva menes med en tilpasning? Kom med eksempler
- I et økosystem lever hvert eneste individ i samspill og konkurranse med andre individer innenfor samme art og med individer som tilhører andre arter. En tilpasning er utseende, atferd eller fysiologi som øker overlevelsen og reproduksjonen til en art (på individbasis).

- Eks; harer kan skifte farger til sommer og vinter pels. Øynene er på siden slik at den ser mer hva som er bak seg. Harer har store ører og har lange bein.

- Barlind og rådyr er et eksempel på slik koevolusjon. Barlind er giftig for de fleste klovdyr, men rådyret har klart å tilpasse seg denne giften og beiter barlind.

4. Forklar ved hjelp av Darwins 5 punkter hvordan en tilpasninger kan utvikle seg ved evolusjon. Eks. svømmeføtter hos andefugler, sjiraffens lange hals, fargeskifte i pels/fjærdrakt hos hare/rype
1.1. Alle individer er forskjellige og har ulike egenskaper.
1.2. Noen av egenskapene skyldes gener (arvelige faktorer). Disse overføres fra mor og far til avkom (barnet).
1.3. Det blir født flere individer en det som kan vokse opp.
1.4. De individene som har de genetiske arvelige egenskapene vil ha størst sjanse til å overleve og reprodusere (få barn).
2.1 Alle sjiraffer hadde samme halsen. Noen hadde litt lengere hals en de andre.
2.2 Hals lengden skyldes gener (DNA). Arvelig genetisk variasjoner.
2.3 Det ble født mange sjiraffer, men det var ikke mat til alle på bakken av lave busker... men de med litt lengere hals klarte å få tak i mat på de nederste grenene på trærne.
2.4 De individene m/litt lengere hals fikk mat som første til overlevelse. Vi sier de er best tilpasset miljøet.

5. Hva er forutsetningen for et stort mangfold? Og hvorfor er det så stort artsmangfold i regnskogene og på korallrevene?
- De mest artsrike området i verden er tropiske regnskoger og korallrev. En av grunne til det er fordi dette er gamle økosystemer, stort mangfold innen en gruppe arter vil ofte skape stort mangfold av andre grupper. I regnskogen vil det store antallet av trær og blomster skape grunnlag for et stort mangfold av f.eks. sopper og dyr som har blomster og trær som en viktig del av sitt habitat og nisje. På samme måte vil et stort antall koraller danne grunnlag for et stort antall andre organismer som lever av korallene. En forutsetning for et stort biologisk mangfold er altså et variert økosystem... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver til kap. 3 Tilpasning og atferd i Bios 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.