Oppgaver | Økosystemet i fjellet | Biologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • 4
 • 4
 • 1231
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver | Økosystemet i fjellet | Biologi 2

Her finner du en oppgave som svarer på sentrale spørsmål omhandlende økosystemet i fjellet.

I oppgaven finner du blant annet svar på:

"Hvilke naturlige 1) biotiske og 2) abiotiske faktorer kjenner du til i dette økosystemet?"
"Hva menes med en tilpasning?"
"Hva har smågnagersvingningene med rypepopulasjonen å gjøre?"

Innhold

Oppgave 1
a) Ta for deg det økosystemet du kjenner best (det økosystemet du har hatt feltarbeid i, for oss er det fjellet). Gjør rede for et næringsnett i dette økosystemet. Bruk artsnavn der du kan
b) Hvilke naturlige 1) biotiske og 2) abiotiske faktorer kjenner du til i dette økosystemet? Forklar hvordan de virker i økosystemet
c) Hva menes med en art, en populasjon, et samfunn, et økosystem? Kom med eksempler
Oppgave 2
a) Hva menes med en tilpasning?
b) Gi konkrete eksempler på hvordan planter eller dyr er tilpasset miljøkravene i dette økosystemet
Oppgave 3
a) Forklar så godt du kan hva smågnagersvingninger er og hvilke hypoteser som kan forklare smågnagersvingninger i fjellet.
b) Hva har smågnagersvingningene med rypepopulasjonen å gjøre?

Utdrag

Produsentene i et økosystem er planter. Vanlige planter på fjellet er; vier, harerug(Bistorta vivipara), mose, starr, lyng og lav. Hare(Lepus imidus) spiser harerug, gress og vier. Rype (fjellrype, Lagopus muta) spiser ulike arter lyng, bær, vier og starr. Lemen(Lemmus lemmus) spiser mose, gress og starr. Reinsdyr spiser hovedsakelig lav, men også mose, sopp og løv. Gresshoppe spiser harerug. Hare, gresshoppe, rype, reinsdyr(Rangifer tarandus) og lemen kalles for førstekonusmenter, de er planteetere. Blant andrekonsumenter har vi snøspurv som spiser harerug og gresshoppe, og steinskvett som også spiser gresshoppe og maggot som er en nedbryter. Tredjekonsumenter i fjellet er fjellrev(Ulpes lagopus), jerv(Gulo gulo) og kongeørn(Aquila chrysaetos). Fjellrev er en genralist så den kan spise mye forskjellig som fugleegg og åtsler av forskjellig dyr, særlig rein. Jerv spiser hovedsakelig reinsdyr, men også hare, fugler og planter. Kongeørn spiser steinskvett, rype og hare. Tilslutt i næringsnettet kommer nedbryterne som lever av dødt organisk materiale. De bryter ned døde organsimer. Sopp, bakterier, og en del insekter(spretthaler, tusenbein, larver) regnes som nedbrytere... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver | Økosystemet i fjellet | Biologi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa