Tilleggsoppgavene til kapittel 3 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • Godkjent
  • 1
  • 167
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 3 - Økonomi og ledelse

Besvarelse på to oppgaver fra tilleggsoppgavene til kapittel 3 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE). Oppgavene inneholder tabeller og figurer i løsningene.

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 3.1
b)
T 3.2
a)
b)

Utdrag

Løsningsforslag til tilleggsoppgavene til kapittel 3

b)
Salgs- Differanse- Differanse-
Mengde Pris inntekt inntekt enhetsinntekt
0 - 0
8 000 80
100 80 8 000
6 000 60
200 70 14 000
4 000 40
300 60 18 000
2 000 20
400 50 20 000
0 0
500 40 20 000
–2 000 –20


---

b)
Når differenseenhetsinntekten = 0, betyr det at den totale inntekten ikke endres ved en gitt prisendring. Dette skyldes at prisendringen forårsaker en mengdeendring som er akkurat tilstrekkelig til å kompensere for prisendringen. Eller sagt på en annen måte; den relative mengdeendringen er lik den relative prisendringen. Det er det samme som å si at etterspørselen er nøytralelastisk... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 3 - Økonomi og ledelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.