Oppgaver | Norsk middelalder

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • Godkjent
  • 2
  • 609
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver | Norsk middelalder

Denne oppgaven inneholder svar på kontrollspørsmålene for kapittel 9: Norsk middelalder i historieboken Tidslinjer 1.

Oppgavene kommer blant annet inn på borgerkrigene på 1100-tallet, Harald Hårfagre, kirkens posisjon i samfunnet og Kalmarunionen.

Lærers kommentar

Bra, utfyllende svar.

Elevens kommentar

Det som er bra, er innholdet. Det som kan gjøres bedre er å komme med bedre eksempler og sammenligninger.

Utdrag

1) De fire perioder som vi kan skille ut innenfor tidsrommet 1035 og 1400 er: De fire kongene som regjerte etter hverandre innenfor den perioden.
2) De viktigste årsakene til borgerkrigene på 1100- tallet var at det var få faste regler for hvem som kunne bli konge. Et kongsemne måtte stamme fra Harald Hårfagre, men ellers var det fritt fram. En mulighet kan være at stormennene hadde færre muligheter enn før til å vinne rikdom og gull utenlands, for nå var vikingtiden slutt. Det var også mangel på plass som gjorde at det kunne bli kriger... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver | Norsk middelalder

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.