Oppgaver | Kulturmøter og kulturforskjeller

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • 382
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver | Kulturmøter og kulturforskjeller

Besvarelse på oppgaver fra side 204 i læreboken Psykologi 2. Oppgavene hører til kapittel 8 om Kulturmøter og kulturforskjeller og kommer blant annet inn på multietniske samfunn, stereotyper, integrering og segregering, kulturrelativisme og kontaktteorien.

Lærers kommentar

-Ingen kommentar

Elevens kommentar

-Ingen kommentar

Utdrag

1. Edward Tylor definerer kultur som « den komplekse helheten som består av kunnskap, trosretninger, kunst, moral, rett og sedvaner ved siden av alle de øvrige ferdighetene og vanene et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn.
2. Begrepene etnosentrisme og kulturrelativisme:
Etnosentrisme er å bedømme andres kultur ut fra vår egen. Kulturrelativisme er når andre kulturer bare kan bli forstått på deres egne premisser... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver | Kulturmøter og kulturforskjeller

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.