7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 | Økonomi og ledelse | Kapittel 7

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 11
 • 2842
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 | Økonomi og ledelse | Kapittel 7

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 7 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17

Utdrag

7.1
Årlige innbetalinger 600 000
– utbetalinger til variable kostnader 350 000
– utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000
Årlig innbetalingsoverskudd 200 000
(Renter og avskrivninger droppes.)

---

7.3
Salgsinntekt (10,50 · 10 000) = 105 000
– variable kostnader (6 · 10 000) = 60 000
Dekningsbidrag 45 000
– betalbare faste kostnader 10 000
a) Årlig innbetalingsoverskudd 35 000

---

a) Inntjeningstid: ): godt og vel 3 år og 2 måneder
b) Nåverdien: – 1 400 000 + 382 609 + 332 703 + 289 307 + 251 571 + 218 758 = kr 74 948
(kan eventuelt leses av i Invester.xls)
Internrenten er det ingen grunn til at elevene regner ut ”manuelt”. Men viktig at de lærer seg hva den uttrykker. Den blir 17,2 %.
(Hvis vi bruker rentetabell, kan vi finne nåverdien slik:... Kjøp tilgang for å lese mer

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 | Økonomi og ledelse | Kapittel 7

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 22.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greit å ha som "fasit" å sjekke når jeg er ferdig med oppgavene! :)
 • 01.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg mye for prøven.
 • 17.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin og bra tekst
 • 22.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRAAAAAAAA :DDDDDDD:DDD